Gaza-demonstraties en antisemitisme

protest3kopie
Facebooktwittergoogle_plusmail

De klok tikt door voor Israël, dat zich deze keer dreigt te verslikken in haar eigen moordcampagne tegen Gaza [1], waarbij op het moment van schrijven 1832 Palestijnse doden zijn gevallen [2], van wie 80 procent burgers. Aan Israëlische zijde drie burgerslachtoffers, van wie twee Israëli’s en een Thaise arbeider. Mensen zijn mensen, natuurlijk, maar het geeft wel de asymmetrie van het conflict aan. En Netanyahu gaat door met de killing operation , zoals hij heeft aangekondigd. [3]

 

Uiteraard heeft dat hevige gevoelens van woede opgewekt, omgezet in Een indrukwekkende wereldwijde internationale solidariteit. [4] Nu is dat meestal bij moordende Israëlische militaire aanvallen [5] het geval, maar ik heb toch de indruk, dat de protesten deze keer grootser en feller zijn. Goed zo.

Deze keer anders

Maar waarom zeg ik, dat er deze keer wellicht [zeker weet je dat natuurlijk niet] een politieke verschuiving op zou kunnen treden? Omdat naast de gebruikelijke Palestina demonstraties en de statements van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [6], Human Rights Watch [7], Btselem [8] en ook het Internationale Rode Kruis [9], landen zich duidelijk en onmiskenbaar gaan roeren.

Vijf Zuid-Amerikaanse landen, Brazilië [lid van de belangrijke economische BRICS groep [10], Chili, Peru, Costa Rica en El Salvador, hebben hun ambassadeurs teruggeroepen [11] en dat zit Israël niet lekker [12]

Ongewoon voor die harde bondgenoot de VS, hebben deze zich, voor de tweede keer ”geschokt” getoond over een Israëlisch bombardement op een VN school in Gaza, waar Palestijnen een veilige schuilplaats zochten. [13] De Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki Moon, drukte zich voor zijn doen buitengewoon fel uit, door van de Israëlische aanval op de VN school, te spreken van een ”misdaad” [14]

En ook in de media wordt er steeds duidelijker gesproken van schendingen van het bestand [15] [eerste keer] door Israël [16] [tweede keer]. Momenteel is er weer bestand voor 72 uur. [17] Mij benieuwen, hoe lang dat standhoudt.

Israëlapologeten in de media

Tegelijkertijd duiken dan ook weer de Israëlapologeten in de media op, sommigen grover dan anderen. Natuurlijk het Cidi, dat bij monde van directeur Esther Voet de leugen herhaalt over Israël, dat zoveel mogelijk burgerslachtoffers tracht te sparen [18] [tegengesproken door de feiten [19], dat Gaza niet bezet is [20] en wat dies meer zij.

Openlijk racistische, die spreken over ”het gestoorde zelfbeeld” van Palestijnen [21] en een uiterst minderwaardige, van uiteraard Palestinavreter en moslimbasher Ephimenco [onbegrijpelijk, dat Trouw hem nog een podium geeft], die de guts heeft te koppen met ”Hoe meer doden, hoe beter”, denkt Hamas [22] Dan het minder rabiate, maar toch van een misleidende schijnredelijkheid getuigende artikel van Jair Stranders [23], die weliswaar het fundamenteel onacceptabele van de bezetting erkent, maar tegelijkertijd de ”waar twee kijven hebben beide schuld”-doctrine verdedigt en leutert over de ”gewelddadige kant van Hamas” en de ”martelaarscultuur” van Hamas/Palestijnen.

Er is een stroom van dergelijke Israëlapologetische artikelen, maar dit is hieruit slechts een greep. De teneur is echter iedere keer hetzelfde.

Medeplichtigheid Nederland en EU

Ondertussen staat de EU erbij en kijkt ernaar, zonder zelfs sancties te nemen, vandaar dat ik de EU heb aangeschreven. [24] En last, but not least. Premier Rutte, die ”zo begaan is met de slachtoffers van vliegtuigcrash MH17” [25] vindt het grote aantal Palestijnse doden ”niet disproportioneel”, waarop terecht oud premier van Agt hem in niet mis te verstane taal heeft aangesproken. [26]

Antisemitisme, de aloude beschuldiging

Over de wereldwijde demonstraties schreef ik al. [27] Opvallend veel deze keer zijn ook de demonstraties in Nederland en niet alleen het aantal, maar ook de massaliteit. Duizenden mensen. In tijd van een maand een in Den Haag, een in Rotterdam, twee in Amsterdam en nog een aangekondigd in Utrecht.

Goed zo.

Publicist en activist Peter Storm beschrijft de uitstekende sfeer, strijdbaarheid en stemming in Den Haag [28] en Amsterdam. [29] Maar de [nog steeds in meerdere en mindere mate Pro-Israël] media zouden de media niet zijn, als er niet weer direct beschuldigingen richting antisemitisme de kop opsteken. Laat hierover geen misverstand zijn. Inderdaad steekt antisemitisme helaas vaker de kop op bij Palestina demonstraties, maar in zeer te verwaarlozen vorm en blijft het bij incidenten door enkelingen.

Toch wordt het door de media tot onzinnige proporties opgeblazen. Zoals bij een kleine pro-Gaza demonstratie in Den Haag [niet de demonstratie, die Peter Storm beschrijft],met ISIS vlaggen [30] wat met klaarblijkelijk sensationeel genoegen wordt vermeld, waarbij uitingen van antisemitisme zouden zijn gedaan. [31]

Nou is de mate waarin NRC Handelsblad en de geïnterviewde Esther Voet het stelden [32] zwaar overdreven, zoals later bleek. Er was wel degelijk wat aan de hand, maar uiteindelijk werden er slechts twee aanhoudingen verricht [33] en een nader onderzoek naar de werkelijke strafbaarheid  moet nog volgen. In een menigte is het immers moeilijk, iemand aan te wijzen, als er al strafbare leuzen zijn geroepen, hetgeen het OM vermoedt. [34]

Dat betekent natuurlijk niet, dat hierover bagatelliserend gedaan moet worden. Integendeel. Echt antisemitisme, dus het zich beledigend en discriminerend uitlaten over Joden als groep, moet natuurlijk bestraft worden en dergelijke geluiden moeten een strijdbare pro Palestina demonstratie niet ontsieren.

Maar hier valt op, dat enkele incidenten in een kleine pro-Palestina demonstratie [ongeveer 100 deelnemers] eruit gelicht worden en maatgevend wordt aangenomen voor vier andere, strijdbare demonstraties, die goed zijn verlopen. Dan ga ik de media toch van kwaad opzet verdenken, zoals ook duidelijk uit een tendentieus commentaar uit de Volkskrant bleek. [35]

En deze demonisering van Palestina demonstraties is niet het enige voorbeeld. Bij een in Parijs gehouden Gaza demonstratie werd ook de link met antisemitisme gelegd. Pro-Palestina demonstranten zouden een synagoge hebben belegerd, waarbij synagogebezoekers urenlang opgesloten zaten. [36] Een pogromachtige toestand dus. Maar de zaak bleek anders in elkaar te steken: Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort.  Pakweg 150 aanvallers, bewapend met helmen, stokken en metalen staven, schreeuwden racistische taal, vielen betogers aan, en trokken zich weer achter politielinies terug. De politie arresteerde wél pro-Palestijnse betogers. De pro-Zionistische knokploeg, Joodse Defensie Liga [LDJ] geheten, werd met rust gelaten. Dit blijkt uit een reconstructie door Middle East Eye [37] en de Middle East Monitor [38] en is overgenomen door Times of Israël. [39] Ook de Nederlandse nieuwssite Joop maakte hier melding van. [40] Een heel ander verhaal, dus. Die Jewish Defense League [41] is een gevaarlijk stel rechts extremisten, die wel vaker agressief en intimiderend optreden, zich daarna terug trekken, als anderen zich verdedigen, die vervolgens de schuld krijgen.

Nu ligt het ingewikkeld. Aan de ene kant valt niet te ontkennen, dat er wel eens uitingen van antisemitisme zijn bij pro Palestina demonstraties, maar zeer marginaal en behoorlijk opgeblazen in de media. [42]

Belangrijker is, want dat gebeurt agressief, systematisch en bijna hysterisch, de beschuldiging van antisemitisme, die zowel pro Palestina activisten naar hun hoofd geslingerd krijgen, met name Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg [43], als altijd en eeuwig weer wordt gelanceerd bij pro Palestina demonstraties. De bedoeling is duidelijk: De aandacht afleiden van de grootschalige misdaden van Israël, die niet met het laatste offensief begonnen, maar systematisch en structureel zijn. [44] Dat er een hemelsbreed verschil is tussen antisemitisme en terechte woede tegen de Staat Israël, weten deze lieden natuurlijk ook, maar ze trachten met dergelijke moddergooierij de Israëlische bezetting, de kolonisatie van Palestina [45] met al zijn misdaden, schoon te wassen. Tot het absurde af. Er wordt gesproken over ”opkomend antisemitisme” [46], waarbij het wegvoeren van Joden uit Nederland [47] [nog even in herinnering, de Holocaust was een Westerse misdaad] in een adem wordt genoemd met  incidenten tijdens een kleine demonstratie in Den Haag, zoals uit de bezorgdheid van een Haagse rabbijn blijkt. [48] Stenen tegen een ruit [49], waarvan nog niet eens bewezen is, dat het met antisemitisme te maken heeft] en een mishandeling van een Joodse vrouw [50], wat overigens een dubieus verhaal lijkt te zijn [51], zouden een nieuwe Jodenvervolging inluiden? Onzin.

Ook al zou het waar zijn en er sprake zijn van antisemitisme, dan is dat zeer verwerpelijk en moet het vervolgd worden , maar geen pogrom situatie. Gelukkig maar.

Neen, bij de les blijven. Er wordt gedaan, alsof Joden massaal slachtoffer zijn,  terwijl dat in werkelijkheid de Palestijnen zijn. [52] Dat vind ik kwalijk en gevaarlijk, waarbij dan ook nog Joodse mensen onnodig angst wordt aangejaagd. [53] En door wie? Ja, de media. [54] Toen ik begon te schrijven, telde de krant  AlAkhbar 1832 Palestijnse dodelijke slachtoffers. Nu ik mijn betoog bijna heb beëindigd 1868. [55] Straks zal het dodental weer verder zijn opgelopen.

Laten we ons daarop focussen, de misdaden van het Israëlische bezettingsleger, de internationale solidariteit versterken en blijven demonstreren. Laten we de vanuit een pro-Israël invalshoek gedane beschuldigingen van antisemitisme, die door sommigen op iedere terechte Israël-kritiek gedaan wordt, naast ons neerleggen, maar wel echte uitingen van antisemitisme, bestrijden.

Een mooi voorbeeld is de op de Gaza demonstratie op 3 augustus in Amsterdam gedane oproep aan de demonstranten [56], alert te zijn op eventuele uitingen van antisemitisme.

De Palestijnen zijn slachtoffer. Israël is bezetter, folteraar en civilian killer.

De strijd voor vrijheid en waardigheid van het Palestijnse volk gaat door.

Voetnoten:

[1] DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU/GEEN WOORDEN, MAAR DADEN

http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-Israëlische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

[2] ALAKHBAR THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-Israëls-ongoing-assault

[3] NRC NETANYAHU: WE GAAN DOOR IN GAZA ZOLANG HET NODIG IS 2 AUGUSTUS 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/02/netanyahu-we-gaan-door-in-gaza-zolang-het-nodig-is/

[4] MONDOWEISS IN PHOTO’S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELI ATTACK ON GAZA

http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-Israëli.html

[5] CIVIS MUNDI ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012 MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT ASTRID ESSED 8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[6] AMNESTY INTERNATIONAL USA: STOP ARMS TRANSFERS TO ISRAEL AMID GROWING EVIDENCE OF WAR CRIMES IN GAZA 31 JULI 2014

http://www.amnesty.org/en/news/usa-stop-arms-transfers-Israël-amid-growing-evidence-war-crimes-gaza-2014-07-31

[7] HUMAN RIGHTS WATCH GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON GROUND OFFENSIVE 22 JULI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

[8] BTSELEM Israëlische mensenrechtenorganisatie: op het moment van schrijven gehackt, zoals sinds het Israëlische offensief wel vaker het geval is.

[9] INTERNATIONAL RED CROSS NO WONDER GAZANS ARE ANGRY. THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM 25 JULI 2014

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-Israël-palestine-maio.htm

[10] WIKIPEDIA BRICS

http://en.wikipedia.org/wiki/BRICS

[11] HAARETZ EL SALVADOR BECOMES FIFTH LATIN AMERICAN COUNTRY TO RECALL ISRAEL ENVOY 29 JULI 2014

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.607915

[12] TIMES OF ISRAEL ISRAEL ”DISAPPOINTED” BY LATIN AMERICAN ENVOY RECALLS 30 JULI 2014

http://www.timesofIsraël.com/Israël-disappointed-by-latin-american-envoy-recalls/

[13] ”De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.”

DE TIJD.BE ”HUMANITAIR BESTAND” GAZA 4 AUGUSTUS 2014

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israël.9530325-3143.art?ckc=1

[14] NOS BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL 3 AUGUSTUS 2014

http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html

[15] DE REDACTIE.BE ISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN 30 JULI 2014

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2047343

[16] DE TIJD.BE ISRAEL SCHENDT EIGEN BESTAND 4 AUGUSTUS 2014

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Israël_schendt_eigen_bestand.9530368-3143.art

[17] NU.NL ISRAEL EN HAMAS AKKOORD MET TIJDELIJK BESTAND GAZA 4 AUGUSTUS 2014

http://www.nu.nl/buitenland/3844750/Israël-en-hamas-akkoord-met-tijdelijk-bestand-gaza.html

[18] ”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERD ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/Israël-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/

[19] ALAKHBAR THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-Israels-ongoing-assault

[20] ”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERD ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/Israël-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/

[21] ”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE ZELFBEELD” BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER RACISTISCH EN DENIGREREND ARTIKEL ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/tragiek-van-de-palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeldbrief-aan-de-volkskrant-over-racistisch-en-denigrerend-artikel/

[22] ”HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS” BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN EPHIMENCO ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/hoe-meer-doden-hoe-meer-aandacht-denkt-hamasbrief-aan-trouw-over-column-ephimenco/

[23] ”LATEN WE KENNIS EN FEITEN VERKIEZEN BOVEN SENTIMENTEN IN HET GAZA CONFLICT” DE GEVAARLIJKE MISLEIDING VAN JAIR STRANDERS, VERPAKT IN SCHIJNREDELIJKHEID ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/laten-we-kennis-en-feiten-verkiezen-boven-sentimenten-in-het-gaza-conflictde-gevaarlijke-misleiding-van-jair-stranders-verpakt-in-schijnredelijkheid/

[24] ISRAELI MILITARY OPERATION ON GAZA ”PROTECTIVE EDGE” LETTER TO MRS ASHTON, EU CHIEF FOREIGN AFFAIRS ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/Israëli-military-operation-on-gaza-protective-edgeletter-to-mrs-ashton-eu-chief-foreign-affairs/

[25] NU.NL PREMIER EN KONING LEVEN MEE MET SLACHTOFFERS MH17 17 JULI 2014

http://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/3830845/premier-en-koning-leven-mee-met-slachtoffers-mh17.html

[26] RIGHTS FORUM BRIEF VAN OUD PREMIER DRIES VAN AGT AAN PREMIER MARK RUTTE 15 JULI 2014

http://www.rightsforum.org/open-brief-dries-van-agt-aan-mark-rutte

[27] MONDOWEISS IN PHOTO’S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELI ATTACK ON GAZA

http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-Israëli.html

[28] DEMONSTRATIE TEGEN ISRAELS GEWELD: NIET SMETTELOOS MAAR GOED EN NODIG PETER STORM 12 JULI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/07/12/demonstratie-tegen-Israëls-geweld-niet-smetteloos-maar-goed-en-nodig/

[29] TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN: GROOTSE DEMONSTRATIE NA MATIGE MANIFESTATIE PETER STORM 4 AUGUSTUS 2014

http://www.ravotr.nl/2014/08/04/tegen-Israëlische-aanvallen-grootse-demonstratie-na-matige-manifestatie/

[30] NRC ANTI-JOODSE BETOGING VAN HAAGSE MOSLIMS 25 JULI 2014

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juli/25/anti-joodse-betoging-van-haagse-moslims-1405915

[31] NRC ANTI-JOODSE BETOGING VAN HAAGSE MOSLIMS 25 JULI 2014

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juli/25/anti-joodse-betoging-van-haagse-moslims-1405915

[32] NRC ANTI-JOODSE BETOGING VAN HAAGSE MOSLIMS 25 JULI 2014

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juli/25/anti-joodse-betoging-van-haagse-moslims-1405915

[33] OMROEP WEST OM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIE OP HOEFKADE IN DEN HAAG 31 JULI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2014/om-aanhoudingen-na-pro-gaza-demonstratie-op-hoefkade-den-haag

[34] OMROEP WEST OM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIE OP HOEFKADE IN DEN HAAG 31 JULI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2014/om-aanhoudingen-na-pro-gaza-demonstratie-op-hoefkade-den-haag

[35] VOLKSKRANT ”MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN” 28 JULI 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3703014/2014/07/28/Moslims-moeten-afstand-doen-van-vijandbeelden.dhtml

[36] VOLKSKRANT RELLEN IN PARIJS BIJ PROTEST TEGEN ISRAËL 13 JULI 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3688722/2014/07/13/Rellen-in-Parijs-bij-protest-tegen-Israël.dhtml

[37] Op het moment van schrijven is de krant the Middle East Eye gehackt, zoals sinds het Israëlische offensief wel vaker het geval is.

[38] MIDDLE EAST MONITOR SHOCKING SCENES AS GANG OF JEWISH VIGILANTES GOES ON RAMPAGE IN PARIS DURING PRO PALESTINE DEMO 15 JULI 2014

https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/12813-shocking-scenes-as-gang-of-jewish-vigilantes-goes-on-rampage-in-paris-during-pro-palestine-demo

[39] TIMES OF ISRAEL WATCH JEWS, PRO- PALESTINIANS CLASH AT PARIS GAZA RALLY 15 JULI 2014

http://www.timesofIsrael.com/watch-jews-clash-with-pro-palestinians-at-paris-gaza-rally/

[40] JOOP.NL EXTREEM-RECHTSE JOODSE ACTIVISTEN HAKTEN IN OP GAZA DEMONSTRANTEN 16 JULI 2014

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/27810_extreem_rechtse_joodse_activisten_hakten_in_op_gaza_demonstranten_in_parijs/

[41] FRANCE CALLS MOUNT TO BAN FRANCE´S “VIOLENT” JEWISH DEFENCE LEAGUE 29 JULI 2014

http://www.france24.com/en/20140729-calls-mount-ban-france-violent-jewish-defence-league/

[42] VOLKSKRANT ´´MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN´´ 28 JULI 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3703014/2014/07/28/Moslims-moeten-afstand-doen-van-vijandbeelden.dhtml

[43] CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/ OVER ANTISEMITISME EN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/cidi-doet-aangifte-tegen-website-duisenbergover-antisemitisme-en-de-strijd-tegen-de-Israëlische-bezettingsstaat/

[44] CIVIS MUNDI ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/ MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT ASTRID ESSED 8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[45] CIVIS MUNDI ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/ MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT ASTRID ESSED 8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[46] OMROEP WEST HAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMEND ANTISEMITISME 4 AUGUSTUS 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-08-2014/haagse-rabbijn-bezorgd-over-opkomend-antisemitisme

[47] OMROEP WEST HAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMEND ANTISEMITISME 4 AUGUSTUS 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-08-2014/haagse-rabbijn-bezorgd-over-opkomend-antisemitisme

[48] OMROEP WEST HAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMEND ANTISEMITISME 4 AUGUSTUS 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-08-2014/haagse-rabbijn-bezorgd-over-opkomend-antisemitisme

[49] TROUW DRIE KEIEN TEGEN DE GLAZEN DEUR VAN DE RABBIJN 27 JULI 2014

http://www.trouw.nl/tr/nl/4720/Jodendom/article/detail/3699875/2014/07/27/Drie-keien-tegen-de-glazen-deur-van-de-rabbijn.dhtml

[50] HART VAN NEDERLAND JOODSE VROUW MISHANDELD OM VLAG ISRAËL 31 JULI 2014

http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/vrouw-mishandeld-om-vlag-Israël/

[51] JOOP.NL TWIJFELS OVER RELAAS MISHANDELDE JOODSE VROUW NEMEN TOE 31 JULI 2014

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/27988_amsterdamse_vrouw_zegt_aangevallen_te_zijn_vanwege_Israelische_vlag/

[52] ALAKHBAR THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS KILLED IN ISRAEL´S ONGOING ASSAULT 9 JULI 2014

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-Israels-ongoing-assault

[53] AD ANGST ONDER ROTTERDAMSE JODEN NA BEDREIGING OP STRAAT 30 JULI 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3706052/2014/07/30/Angst-onder-Rotterdamse-joden-na-bedreiging-op-straat.dhtml

[54] VOLKSKRANT ´´MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN´´ 28 JULI 2014

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3703014/2014/07/28/Moslims-moeten-afstand-doen-van-vijandbeelden.dhtml

[55] ALAKHBAR THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS KILLED IN ISRAËL´S ONGOING ASSAULT 9 JULI 2014

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-Israëls-ongoing-assault

[56] TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN/GROOTSE DEMONSTRATIE NA MATIGE MANIFESTATIE PETER STORM 4 AUGUSTUS 2014

http://www.ravotr.nl/2014/08/04/tegen-Israelische-aanvallen-grootse-demonstratie-na-matige-manifestatie/