Amsterdam wordt aangewezen als “Jihadstad”

amsterdamjihad
Facebooktwittergoogle_plusmail

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 [1] heeft een ware terreurhysterie zich meester gemaakt van de VS en de rest van de Westerse wereld. Ook hebben niet-Westerse landen, al of geen bondgenoten van het Westen, maar ook China [2] en Rusland [3] de verhoogde paraatheid voor aanslagen ge- of liever gezegd misbruikt om dissidente meningen of verzetsstrijd aan te merken als ”terrorisme” en onder dat mom, zich schuldig te maken aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Wat de VS betreft zijn de beruchtste voorbeelden Guantanamo Bay [4], waar sinds 2002 een groot aantal gevangenen uit een diversiteit aan landen vastzitten zonder vorm van proces. Een ander voorbeeld zijn de CIA foltermethoden [5] zoals ”waterboarding”. [6] Meer recent de drone-aanvallen [7] in Pakistan en Jemen tegen echte/vermeende Al Qaeda strijders, die al een groot aantal burgerslachtoffers hebben gekost. [8]

En ook in Nederland sloeg de terreurhysterie toe, in de vorm van anti-terreurwetgeving [9], waarbij de rechten van verdachten op fundamentele punten werden geschonden. De eerste op wie dat werd toegepast was Mohammed B. die in 2004 Marokkanen- en moslimbasher T. van Gogh om het leven bracht. Zijn misdrijf werd aangemerkt als zijnd ”een terroristisch oogmerk” [10], waardoor hij voor een enkelvoudige moord levenslang kreeg. [11]

Niet dat dat qua wetgeving niet mogelijk was, maar wel hoogst ongebruikelijk. Bovendien klopte ook de juridische interpretatie, omdat bij terroristisch oogmerk toch echt sprake moet zijn van ontwrichting [vernietiging] van Overheidsstructuren en/of de Overheid ertoe te bewegen, een politiek beleid al dan niet te voeren. [12] Zo devalueren begrippen en worden rechten uitgehold. Dit was ook te zien bij de zogenaamde Hofstadprocessen [13], waarbij mensen in feite werden veroordeeld, niet vanwege voorbereiding/plegen van een terroristische aanslag, maar vanwege het feit, dat hun zogenaamde ”radicalisering” [ook zo’n vaag en misbruikt woord] er in de toekomst wel eens toe zou kunnen leiden, dat zij een aanslag zouden plegen. Concreet waren de veroordelingen gebaseerd op het in bezit hebben e/of verspreiden van extreme geschriften. Over vrijheid van meningsuiting gesproken [14]

Een zaak, die ook aan alle kanten rammelde was het Piranhaproces tegen Samir A en andere Verdachten. [15] Ik heb de vonnisoverwegingen uitgebreid doorgelezen en trof heel veel vaagheden aan en veronderstellingen zonder hard bewijs. Een gevaarlijke zaak, als er op onduidelijke en vage aannames recht wordt gesproken en mensen worden veroordeeld. Dat is Stasi rechtspraak.

Ergerlijk zijn [waren] de rapporten van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) over echte/vermeende terreurdreiging [wat niet te controleren viel, maar dat daargelaten], waarbij te pas en te onpas iedere strijd tegen een buitenlandse bezetting [VS, Israël, etc] werd beschouwd als ”Jihad”, waarbij de term in de meeste gevallen verkeerd of weinig onderbouwd werd gebruikt. Ook termen als terrorisme, maar vooral ”radicalisering” werden zo vaag en ruim omschreven, dat daaronder wel van alles kon vallen. [16] Ook is [was] er weinig oog voor de oorzaken van ”radicalisering” zoals het oorlogsoptreden van het Amerikaans/Westerse imperialisme [Afghanistan, Irak] en de daaraan gerelateerde bezettingen, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen en de blijvende steun voor de nu reeds 47 jaar durende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Zie ook het Russische barbaarse optreden in Tsjetsjenië en andere onderdrukkingssituaties.

Syrië

De hypocrisie en vage politieke aanduidingen manifesteren zich wel heel duidelijk in de Syrische situatie, waar sinds 2011 een opstand woedt tegen dictator Assad. Was het Westen aanvankelijk nog enthousiast over het verzet tegen Assad [niet zozeer vanwege zijn bloedige heerschappij, maar omdat Syrië een de VS/Westen niet welgevallig regime heeft] en erkende zij snel de Syrische oppositie [17],  daar zou verandering in komen vanwege het ontstaan van een variant van islamitisch georiënteerde verzetsgroepen [sommigen gesteund door Qatar, anderen weer door Saoedi-Arabie], die om begrijpelijke, deels anti imperialistische redenen en de steun aan bezettingsstaat Israël, gekant waren tegen het Westen. [18]

Vanaf dat moment bekoelde de Westerse houding tegenover Syrië en veranderden ”vrijheidsstrijders” in ”Jihadstrijders” en werd het woord en de term ”Jihad” [19] te pas en te onpas gebruikt, met name voor jongeren, die vanuit Europa [Nederland, België en Frankrijk] naar Syrië gingen om de strijd tegen het Syrische gangsterregime te voeren. Uit het oog werd verloren dat bij welke groep de jongeren zich ook aansloten, zij werden gedreven door oprechte verontwaardiging [20] over de misdaden van het regime Assad en de grootschalige oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, die overigens door beide partijen [Assad en het verzet] worden gepleegd. [21]

En de terreurhysterie is weer een feit. Het regende berichten over Syrië-”Jihadisten” [22], er is nu een ware ”jacht” op naar Nederland teruggekeerde Syrische Jihadstrijders geopend [23] en door de NCTV [Nationaal Coördinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid] wordt het vechten in Syrië tegen Assad op een lijn gesteld met het maar lukraak plegen van aanslagen. [24] In de Notitie Lokale Aanpak Jihadisme schrijft de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid) zelfs: ” Het front kan zich zomaar in Boston, Woolwich, Timboektoe, Aleppo of Amsterdam bevinden en is afhankelijk van de geschatte waarde die een geweldsdaad zou hebben voor de jihadistische zaak. ” [25] Dat dit een totaal onbewijsbare stellingname is, zeker tav jongeren, die in Syrië tegen een dictator gaan strijden en hooguit zijn gegrepen door het ideaal van een Islamitische Staat aldaar [wat niet betekent, dat men maar overal aanslagen gaat plegen] is voor mij evident.

Bovendien, nog gevaarlijker is, dat iedere situatie, of het nu de legitieme strijd tegen een dictator is [Aleppo/Syrië/ strijd tegen dictator Assad] of de eventuele voorbereidingen tot een niet legitieme aanslag op burgers, over een kam worden geschoren.

Maar het kan altijd nog doller: Er worden nu zelfs ”Jihadsteden” aangewezen, waar  kennelijk veel uit Syrië-strijders [de zogenaamde ”Jihadstrijders”] vandaan komen. Amsterdam is er kennelijk een van. [26] Dit artikel is dan ook geschreven om tegenwicht te bieden tegen de nieuwe, aanstormende terreurhysterie waardoor het grote publiek voor de zoveelste keer dreigt te worden gebrainwasht. En wat koren op de molen is voor de extreem-rechtse PVV leider G Wilders. [27] En zo worden dan opnieuw groepen mensen gestigmatiseerd en verdeel en heerspolitiek gevoerd. Dat moeten we niet laten gebeuren.

Voetnoten

[1] HERDENKING 11 SEPTEMBER 2011/VS, KIJK IN JE EIGEN SPIEGEL ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/318768/herdenking_11_september_2011vs_kijk_in_je_eigen_spiegel

[2] HUMAN RIGHTS WATCH THAILAND: DON’T FORCIBLY RETURN UIGHURS TO CHINA 14 MARCH 2014

http://www.hrw.org/news/2014/03/14/thailand-don-t-forcibly-return-uighurs-china

[3] Uitpers – Webzine voor Internationale Politiek

 Uitpers – Webzine voor Internationale PolitiekS T E U N Uitpers kan uw hulp gebruiken! Steun Uitpers en stort uw bijdrage op ons rekeningnummer: 850-8312768-60 t.a.v. Uitpers – Boekelbaan 73 – 9630 Zwalm. Voor stortingen vanuit het buitenland:     View on uitpers.be Preview by Yahoo   

  ZELFMOORDAANSLAGEN METRO MOSKOU: REACTIE OP JARENLANGE RUSSISCHE VUILE OORLOG ASTRID ESSED MEI 2010

Uitpers: Webzine voor Internationale Politiek

    Uitpers: Webzine voor Internationale PolitiekZelfmoordaanslagen metro Moskou: reactie op jarenlange Russische vuile oorlog door Astrid Essed     View on archief.uitpers.be Preview by Yahoo 

[4] HUMAN RIGHTS WATCH GUANTANAMO

http://www.hrw.org/topic/counterterrorism/guantanamo

[5] HUMAN RIGHTS WATCH GETTING AWAY WITH TORTURE 12 JULY 2011

http://www.hrw.org/reports/2011/07/12/getting-away-torture-0

[6] USA TODAY HUMAN RIGHTS WATCH: EVIDENCE OF WIDER U.S. WATERBOARDING USE 9 JUNE 2012

Human Rights Watch: Evidence of wider U.S. waterboarding use

    Human Rights Watch: Evidence of wider U.S. wat…Human Rights Watch: U.S. use of waterboarding more widespread than acknowledged; U.S. waterboarded Gadhafi opponents and sent them to …     View on usatoday30.usatoday… Preview by Yahoo 

[7] HUMAN RIGHTS WATCH\RAPPORT A WEDDING, THAT BECAME A FUNERAL US drone attack on marriage procession in Yemen 20 FEBRUARY 2014

http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0   [8] HUMAN RIGHTS WATCH/RAPPORT BETWEEN A DRONE AND AL QAEDA The Civilian Cost of US Targeted Killings in Yemen 2 OCTOBER 2013

http://www.hrw.org/reports/2013/10/22/between-drone-and-al-qaeda-0

[9] UITPERS.BE MENSENRECHTEN ONDER DRUK: ANTITERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE OVERHEID ASTRID ESSED OCTOBER 2007   http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793

[10] UITPERS.BE KRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B. ASTRID ESSED SEPTEMBER 2005   http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116   [11] DE PECH VAN MOHAMMED B. MOHAMMED BENZAKOUR 24 AUGUSTUS 2005   http://www.maghrebonline.nl/opinie/categorie%C3%ABn/mohammed-benzakour/item/188-de-pech-van-mohammed-b.html#.U0XuvVV_tuZ   [12] UITPERS.BE KRITIEK OP HET REQUISITOIR IN DE ZAAK TEGEN MOHAMMED B. ASTRID ESSED SEPTEMBER 2005   http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1116   [13] UITPERS.BE HOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN ASTRID ESSED JUNI 2006

Uitpers: Webzine voor Internationale Politiek

    Uitpers: Webzine voor Internationale PolitiekHofstadprocessen, rechtbankvonnissen of sancties op controversiele standpunten door Astrid Essed Artikel 19, Universele Verklaring van de Re…     View on archief.uitpers.be Preview by Yahoo 

[14] UITPERS.BE HOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN ASTRID ESSED JUNI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

[15] UITPERS.BE HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A. EN MEDEVERDACHTEN ASTRID ESSED JANUARI 2007

Uitpers: Webzine voor Internationale Politiek

    Uitpers: Webzine voor Internationale PolitiekHet Piranha-proces tav Samir A en medeverdachten door Astrid Essed     View on archief.uitpers.be Preview by Yahoo 

[16] AIVD/RAPPORT DE GEWELDDADIGE JIHAD IN NEDERLAND MAART 2006

http://www.burojansen.nl/terrorisme/aivdgewelddadigejihad.pdf   [17] BNR DE STEM EU ERKENT SYRISCHE OPPOSITIE ALS LEGITIEME VERTEGENWOORDIGER 11 DECEMBER 2012   http://www.bnr.nl/nieuws/734310-1212/eu-syrische-oppositie-is-legitieme-vertegenwoordiger

  [18] HOE HET VOORJAAR WORDT VERDREVEN (1): SYRIE EN DE ESCALATIEDREIGING PETER STORM 25 AUGUSTUS 2013   http://www.ravotr.nl/2013/08/25/hoe-het-voorjaar-wordt-verdreven-1-syrie-en-de-escalatiedreiging/   [19] WIKIPEDIA JIHAD   http://en.wikipedia.org/wiki/Jihad   [20]  AD NEDERLANDSE OUD MILITAIR LEIDT IN SYRIE JIHADISTEN OP 26 JANUARI 2014   http://www.ad.nl/ad/nl/13868/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3584151/2014/01/26/Nederlandse-oud-militair-leidt-in-Syrie-jihadisten-op.dhtml   [21] HLN.BE VN: REGERING EN REBELLEN PLEGEN OORLOGSMISDADEN 11 SEPTEMBER 2013   http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1702573/2013/09/11/VN-Regering-en-rebellen-plegen-oorlogsmisdaden.dhtml   [22] NU.NL JIHADSTRIJDERS [ACTUEEL OVERZICHT]   http://www.nu.nl/tag/jihadstrijders/

[23] AD 5000 NEDERLANDERS JAGEN OP JIHADISTEN 3 APRIL 2014   http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3627620/2014/04/03/5000-Nederlanders-jagen-op-jihadisten.dhtml

[24] RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEID SYRIE NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME

http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/   [25] RAPPORT NATIONAAL COORDINATOR TERRORISME EN VEILIGHEID SYRIE NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME

http://www.astridessed.nl/nationaal-coordinator-terrorismebestrijding-en-veiligheidnotitie-lokale-aanpak-jihadisme/   [26] HET PAROOL AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS JIHADSTAD 3 APRIL 2014

Amsterdam aangewezen als jihadstad

  Amsterdam aangewezen als jihadstadIn Nederland zijn vijfduizend professionals onder wie docenten en agenten getraind in het herkennen van radicalisering. Amsterdam, Den Haa…     View on www.parool.nl Preview by Yahoo 

[27] PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/442295/pvv_wilders_en_het_gif_van_racisme