Nederlands asielbeleid wordt “humaner”

asiel
Facebooktwittergoogle_plusmail

Recentelijk is veel te doen geweest over de via RTL uitgelekte aanpassingen van het asielbeleid door het Nederlands kabinet [1], dat zou leiden tot een ”humaner asielbeleid”. [2] Althans, zo wordt het in de media [3] gepresenteerd. Wanneer men echter de plannen nader beschouwt, valt er weinig ”humaans” in te herkennen. Sterker nog, het lijkt [en is] nog inhumaner dan voorheen. Want voornamelijk wordt er gesproken van een ”zwaarder regime” dan de huidige reeds zware vreemdelingendetentie. [4] Dat is volgens mij een van de speerpunten.

 

Zwaarder regime voor “criminele en overlastgevende vreemdelingen”

Dat zwaarder regime gaat gelden voor ”criminele” en ”overlastgevende” vreemdelingen. Niet alleen leiden die termen tot verdergaande criminalisering van de vluchtelingen, het is een misvatting. Want de zogenaamde ”criminele” vreemdelingen [zij die veroordeeld zijn voor reguliere misdrijven] zitten niet in vreemdelingendetentie, maar in de ”gewone” gevangenis.

Vreemdelingendetentie is immers een ”bestuurlijke maatregel”, die is opgelegd aan ”uitgeprocedeerde vluchtelingen” [dus mensen die illegaal zijn en binnen 28 dagen Nederland moeten verlaten en dat niet hebben gedaan] en aan mensen, die sowieso geen asiel hebben aangevraagd [de zogenaamde economische vluchtelingen], omdat zij daarvoor krachtens de vreemdelingenwet [die alleen evt asiel verleent aan hen, die vanwege vervolging naar Nederland zijn gekomen] niet in aanmerking komen.

Naast de ”criminele vreemdelingen” [die sowieso in reguliere gevangenissen zitten] vallen ook diegenen onder een zwaarder regime ”die zich aan uitzetting hebben onttrokken”. Vrij vertaald: die uitgeprocedeerde vluchtelingen, die uit oorlogsgebieden zoals Afghanistan [5], Somalië [6], Irak en Soedan [7] komen en dus vanwege de oorlogssituatie niet terug KUNNEN. Deze groep ”ter dood veroordeelden” [want wat is het anders, als je wordt uitgezet naar een oorlogsgebied” worden dan ook nog eens gestraft met een extra zwaar regime.

Dan heb je de zogenaamde ”overlastgevende” vreemdelingen. Wat men zich daarbij moet voorstellen zijn uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen of willen [nogal wiedes, als er sprake is van bittere armoede of een oorlogssituatie] en na 28 dagen geen recht meer hebben op basisvoorzieningen zoals eten en een dak boven je hoofd. Misdadig, inhumaan en een schande voor Nederland, dus begrijpelijkerwijs zullen zij om te overleven wel eens eten uit vuilnisbakken, schuilen in portieken etc. Dat is dan dus overlast en daarvoor worden zij, die in een wanhopige positie verkeren dus volgens deze nieuwe ”humane” regeringsplannen, gestraft met een ”zwaarder regime”. Nog zwaarder dan de huidige reeds loodzware vreemdelingendetentie. [8]

Zwaarder regime

Ook die term is misleidend, want het zou suggereren, dat het huidige vreemdelingendetentieregime toch niet zo zwaar zou zijn. Niets is minder waar. Het huidige vreemdelingendetentieregime is zeer zwaar. Lees daar het rapport van de Nationale Ombudsman maar op na. [9]

Lichter regime

Nu het zogenaamde ”humanere” beleid, dat de grootste misleiding is van de publieke opinie, namelijk het  ”lichtere regime” voor diegenen onder de vluchtelingen, die ”meewerken aan hun terugkeer”. [10] Vrij vertaald: die zich door intimidatie en chantage van de dienst Terugkeer en Vertrek en co onvrijwillig [want zij waren naar Nederland gekomen voor bescherming en veiligheid] hebben laten bewerken om mee te gaan in de uitzettingsterreur van de Nederlandse Overheid.

Enfin, zij vallen dan onder een ”lichter regime”, weliswaar, maar wie de plannen goed leest, constateert twee dingen:

A Het ”lichtere regime”biedt iets meer bewegingsvrijheid, maar  blijft een gevangenis B Er is niets ”humaners” aan het beleid, want ook zij, die in een ”lichter regime” zitten worden nog altijd uitgezet naar een voor hen op zijn zachtst gezegd zeer zware situatie.

Humaner, vergeet het maar Meldplicht

In die zogenaamde ”aanpassingen” van het asielbeleid wordt ook genoemd het experimenteren van Staatssecretaris Teeven met de zogeheten ”meldplicht”. Dat betekent: niet opgesloten zitten [maar uiteraard wel aanwezig zijnd op een aan de asielketen bekende of gecontroleerde locatie], maar je iedere dag moeten melden. Ja, dat is dan geen gevangenis, maar wel een strenge controlevorm. En wie zich niet meldt, onttrekt zich dan weer aan ”terugkeer” en belandt alsnog in een ”zwaarder regime”. Bovendien zijn deze regeringsplannen zeer vaag, dus is het de vraag, of die hele ”meldplicht” voor ”lichtere gevallen” wel wordt gerealiseerd’. Werkgroep Deportatieverzet dacht, dat hiervoor nul vluchtelingen in aanmerking zouden komen [11] en dat zou mij niets verbazen.

Onder het bestuursrecht

Ook is een van de aspecten van het ”humaner” asielbeleid kennelijk, dat opsluiting van uitgeprocedeerde asielzoekers nu onder het bestuursrecht zou vallen. Grote onzin, want de hele opsluiting van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde vreemdelingendetentie valt reeds onder het bestuursrecht. [12] Zoals ik reeds in dit artikel heb opgemerkt is vreemdelingendetentie een BESTUURLIJKE maatregel en valt niet onder het Strafrecht, omdat het niet gericht is op strafuitzitting, maar op snelle uitzetting. [13]

Daarom ook worden uitgeprocedeerden, bij wie geen kans is op snelle uitzetting, na tussenkomst van de rechter uit vreemdelingenbewaring [detentie dus] vrijgelaten, waarna ze overigens weer zonder enige voorziening op straat belanden [het zogenaamde ”klinkeren”].

Buitenschuldcriterium

De Enige echt nieuwe maatregel in dit pakket van zogenaamde ”humanere” maatregelen is een uiterst INhumane, namelijk het niet verruimen van het zogenaamde buitenschuldcriterium, dat impliceert het eventuele recht van een vluchteling op een verblijfsvergunning, wanneer deze er alles aan heeft gedaan, mee te werken aan uitzetting, maar dit buiten zijn/haar schuld niet lukt.

Epiloog: Niet humaner maar inhumaner

Samenvattend kan gezegd worden, dat Teeven er door mediapropaganda [14] in geslaagd lijkt te zijn, de nog inhumanere maatregelen dan eerst te verpakken als humaniteit. [15] Want alle gekheid op een stokje: er komt een ”zwaarder regime” voor diegenen, die zich niet als een mak lammetje laten uitzetten, een ”lichter regime” [maar nog steeds een gevangenis] voor diegenen, die zo geïntimideerd zijn, dat zij wel meewerken. Vage beloften over een ”meldplicht” [ook een streng controlemechanisme, maar inderdaad geen gevangenis] waarvan de vraag is, of het er ooit komt. [16] Het enige concrete, dat uit die ”humane maatregelen” is gekomen is iets uitgesproken INhumaans, het niet verruimen van de buitenschuld regeling.

Terechte klacht is namelijk, dat het vrijwel ondoenlijk is om aan te tonen, dat je er alles aan gedaan hebt om terugkeer mogelijk te maken [daargelaten nu even het feit, dat ik dat onzin vind]. Zelfs de PvdA, verantwoordelijk voor het huidige repressieve asielbeleid En ook de zogenaamde ”humane” aanpassingen, heeft dat moeten erkennen. [17] Maar hoe dan ook, die Buitenschuldregeling wordt dus niet verruimd. De zogenaamde ”humanere” asielmaatregelen zijn dus nog inhumaner dan ze al waren.

Jammer trouwens, dat Amnesty, weliswaar kritisch over de zogenaamde nieuwe ”humanere maatregelen”, vreemdelingendetentie niet principieel verwerpt, maar ziet als een ”laatste redmiddel”. [18] Hierdoor en ook door uitzetting niet principieel te verwerpen [19] kiest zij toch niet onvoorwaardelijk voor de vluchtelingen, wat een mensenrechtenorganisatie wel behoort te doen. [20]

Werkelijke humaniteit zou zijn bescherming en veiligheid bieden aan hen, die niet voor hun plezier naar dit land zijn gekomen, maar zijn gevlucht voor vervolging en of armoede en oorlog. Dat sluit vreemdelingendetentie, meldplicht en de hele ”vreemdelingenwetgeving” uit. En creëert een menswaardige samenleving, voor Nederlanders en vluchtelingen. Minder is niet humaan.

 

 

Voetnoten

[1] RTL AANPASSINGEN ASIELBELEID KABINET UITGELEKT 12 SEPTEMBER 2013

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/aanpassingen-asielbeleid-kabinet-uitgelekt

[2] RTL AANPASSINGEN ASIELBELEID KABINET UITGELEKT 12 SEPTEMBER 2013

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/aanpassingen-asielbeleid-kabinet-uitgelekt

[3] TROUW PLANNEN HUMANER ASIELBELEID UITGELEKT 12 SEPTEMBER 2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3508620/2013/09/12/Plannen-humaner-asielbeleid-uitgelekt.dhtml

[4] DE NATIONALE OMBUDSMAN VREEMDELINGENBEWARING OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN AUGUSTUS 2012

http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf

[5] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N. NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN OP MAANDAG 28 JULI/ BRIEF AAN KLM ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-familie-n-naar-onveilig-afghanistan-op-maandag-29-julibrief-aan-klm/

[6] MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIE ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/

[7] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN DE KLM ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-vluchteling-naar-onveilig-soedanbrief-aan-de-klm/

[8] DE NATIONALE OMBUDSMAN VREEMDELINGENBEWARING OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN AUGUSTUS 2012

http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf

[9] DE NATIONALE OMBUDSMAN VREEMDELINGENBEWARING OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN AUGUSTUS 2012

http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf

[10] RTL AANPASSINGEN ASIELBELEID KABINET UITGELEKT 12 SEPTEMBER 2013

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/aanpassingen-asielbeleid-kabinet-uitgelekt

[11] DEPORTATIEVERZET EEN DOOIE MUS, DIE STINKT OOK NOG

http://deportatieverzet.nl/een-dooie-mus-die-nog-stinkt-ook/

[12] DEPORTATIEVERZET EEN DOOIE MUS, DIE STINKT OOK NOG

http://deportatieverzet.nl/een-dooie-mus-die-nog-stinkt-ook/

[13] HOE TEEVEN HARDVOCHTIGHEID ALS HUMANITEIT VERPAKT PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2013/09/14/hoe-teeven-hardvochtigheid-als-humaniteit-verpakt/

[14] RTL AANPASSINGEN ASIELBELEID KABINET UITGELEKT 12 SEPTEMBER 2013

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/aanpassingen-asielbeleid-kabinet-uitgelekt

[15] HOE TEEVEN HARDVOCHTIGHEID ALS HUMANITEIT VERPAKT PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2013/09/14/hoe-teeven-hardvochtigheid-als-humaniteit-verpakt/

[16] DEPORTATIEVERZET EEN DOOIE MUS, DIE STINKT OOK NOG

http://deportatieverzet.nl/een-dooie-mus-die-nog-stinkt-ook/

[17] PARTIJ VAN DE ARBEID BUITENSCHULDBELEID WORDT BETER 2 JULI 2013

http://www.pvda.nl/berichten/2013/07/Buitenschuldbeleid+wordt+beter

[18] AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND PLANNEN TEEVEN: TE WEINIG EN TE VAAG 13 SEPTEMBER 2013

https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/plannen-teeven-te-weinig-en-te-vaag

[19] AMNESTY MOET ZICH SCHAMEN PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2013/05/30/amnesty-moet-zich-schamen/

[20] AMNESTY, IND, NAZARSKI, TEEVEN: GOOD COP, BAD COP PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2013/06/27/amnesty-ind-nazarski-teeven-good-cop-bad-cop/