Aftreden voorzitter Eerste Kamer om kwestie Wilders

wildersPVV
Facebooktwittergoogle_plusmail

En jawel hoor. He did it again! Wilders, de leider van de extreem-rechtse Partij voor de Vrijheid (PVV) [1] is er weer eens in geslaagd een heuse rel te veroorzaken, waarbij hij lekker in de rol van ”underdog” kon kruipen. Daarbij enthousiast geholpen door de Tweede Kamer, dat zo langzamerhand een beschamend college begint te worden voor wie nog de illusie van de ”democratische rechtsstaat” mocht hebben.

Doelwit was deze keer Eerste Kamervoorzitter de Graaf, met als resultaat zijn aftreden  als voorzitter. [2] Waarna Wilders dan weer de ”grootmoedigheid” had om te verklaren,dat het aftreden de Graaf ”siert’.’ [3]

Wat was er nu allemaal aan de hand? Het begon allemaal met een artikel in de Volkskrant van 12 juni, waarin werd beweerd, dat de Graaf  [ik citeer] ”in de aanloop van de inhuldiging een kunstgreep zou hebben toegepast om te voorkomen, dat PVV-leider Geert Wilders in de nabijheid van de koning op tv zou verschijnen”. [4] In gewoon taalgebruik: De Graaf zou een foefje hebben uitgehaald om Wilders te weren uit de zogenaamde Commissie van In- en Uitgeleide bij de inhuldiging van de Koning. [5]

Reden daarvoor zou zijn geweest Wilders’ problematische relatie met het Koningshuis. [6] Daarbij had de Graaf, zoals hij later ook tegenover journalisten bevestigde, [7] opgemerkt, dat het plaatje van Wilders naast de Koningin in zijn achterhoofd had meegespeeld. [8]

De Volkskrant gaf de voorzet. Voor Wilders aanleiding tot het veroorzaken van een heuse rel. Zoals van hem verwacht mag worden, blies hij warm en koud, sprak over ”vieze spelletjes” [9], een ”smerige VVD truc” [10] [VVD staat voor de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, nvdr] en partijdigheid en wilde dat de Graaf zou ”opkrassen”. [11] Vrijwel direct wierp de hele Tweede Kamer zich in ”edele verontwaardiging” op tot verdediger van Wilders [12] en eiste opheldering over het al dan niet ”onafhankelijk handelen” [vertaal/neutraliteit] van de Graaf. [13] Leider Samson van de sociaaldemocratische Partij van de Arbeid (PvdA) merkte in de Tweede Kamer op, dat ”politieke kleur” geen rol mag spelen bij zo’n Commissie. [14]

De Graaf ontkende vooringenomenheid [15], maar de kwestie bleef zich voortslepen [16] en de Graaf besloot terug te treden als voorzitter van de Eerste Kamer, omdat zijn integriteit in het geding was. [17] Niet omdat hij iets verkeerds gedaan had [18] Hij legde hierover een heuse verklaring af. [19] Dit was natuurlijk genieten voor Wilders, die hiermee had ”gescoord”, waarbij hij zich kon permitteren om, zoals reeds gezegd ”grootmoedig” te zijn. [20]

Deze hele kwestie speelde zich af binnen het tijdsbestek van een week 12 juni, artikel Volkskrant, 18 juni, het officieel aftreden van de Graaf,die dit voornemen al op 14 juni te kennen gegeven had. [21] En waarop Wilders dus in zijn ”grootmoedigheid” had gereageerd. [22]

De kwestie

Of er nu wel of geen sprake is geweest van ”weren van Wilders”, waarmee de Graaf het ”neutraliteitsbeginsel” heeft geschonden, vind ik niet van belang. Zoals uit het nieuws bleek, liggen o.a.de Volkskrant [de initiator van de de Graaf-Wilders show], die dat wel vonden, de Graaf, die dat niet vond, hierover met elkaar in de clinch. [23] Laat ze daarover maar lekker doorruziën. Naar mijn mening is het een relatief onbenullige kwestie, aangezien er wel ergere dingen gebeuren in parlementair Nederland zoals het aanblijven van Staatssecretaris van Justitie Teeven [24], die de Russische vluchteling Dolmatov de dood heeft ingedreven. [25] Wat mij echter heeft geschokt is de grote steun, die de Tweede Kamer van meet af aan heeft gegeven aan de leider van een extreem-rechtse club en voor hem in de bres sprong, een betere zaak waardig.

Extreem-rechtse PVV en de politiek maarschappelijke infiltratie van het racisme in Nederland

Dat Wilders en zijn PVV xenofobisch, racistisch, Islamofoob en extreem-rechts [26] zijn, moet zo langzamerhand wel voor ieder weldenkend mens duidelijk zijn. Sinds de oprichting van de PVV heeft Wilders een hetze gevoerd tegen moslims in het algemeen, Marokkanen, Antillianen en andere”niet-westerse” allochtonen in het bijzonder, waarbij hij  zich op negatieve,en generaliserende wijze uitlaat over deze groepen door hen te betitelen als”criminelen” en ”profiteurs”.[27]

Ook vluchtelingen en asielzoekers zijn bij hem Kop van Jut, die systematisch als ”gelukzoekers” worden voorgesteld. Tegenwoordig breidt hij zijn actieradius ook uit naar Oost-Europeanen, getuige zijn ”Meldpunt Polen” [28], dat naar PVV zeggen ”een groot succes” [29] zou zijn. Als dat zo is, dan zou men in Nederland reden hebben, zich ernstig te schamen, maar dat daargelaten. Het enge gedachtegoed uit zich ook in zijn voorstel tot ”administratieve detentie” [detentie zonder vorm van proces, verboden volgens het Internationaal Recht] voor terreurverdachten. [30]

De haatzaaierij van Wilders PVV is ook niet van de lucht. Enkele voorbeelden: het verbieden van de Koran [31], het noemen van een ”Marokkanenprobleem” [32], waarmee hij het ”Marokkanendebat”aanzwengelde [33] voorstellen over ”tuigdorpen” [34], het zogenaamde Polenmeldpunt [35] en ga zo maar door. En daarbij niet te vergeten zijn kwalificatie van ”drie beesten van Surinaamse komaf” voor verdachten van het neersteken van een taxichauffeur. [36]

Levensgevaardlijk en een bedreiging voor de rechtsorde

Deze haatzaaierij van Wilders en co, zeker tegen de achtergrond van de sinds11 september 2001 steeds meer toenemende Islamofobie en allochtonenhaat in het algemeen. Gevaarlijker is nog, dat dit PVV-racisme vrijwel alledaags geworden is [37], zowel op politiek als maatschappelijk gebied en zelfs in de amusementssector. [38] Goed [of liever gezegd, niet goed], dat is Wilders PVV.

Van deze club kan helaas racisme en haatzaaierij verwacht worden. Maar hoe zit dat met de houding van de Tweede Kamer hierin. Van parlementsleden, die hebben gezworen/beloofd op de NederlandseGrondwet, waarvan artikel 1 [39] nog steeds discriminatie verbiedt.

Tweede Kamer – Wilders

En dan is dat ronduit beschamend te noemen. Niet alleen zijn twee politieke partijen, CDA (Christen-Democratisch Appèl) en VVD een gedoogcoalitie met deze PVV aangegaan [40], het gaat nog dieper. In alle jaren van PVV aanwezigheid [terreur] in de Nederlandse Tweede Kamer is er, op Pechtold na [41] en een enkele statement van Marijnissen [SP, Socialistische Partij] [42] geen enkele parlementariër geweest, die de guts had, Wilders PVV te kwalificeren als wat ze zijn: racistisch. Sterker nog, SP-kamerlid Karabulut, PvdA-Kamerlid Arib en Groen-Links-leider Halsema lieten antiracisme-demonstranten vallen als een baksteen, toen ze op het laatst hun steun voor de demonstratie introkken onder het onzinnige mom, dat die teveel ”anti-Wilders” zou zijn. [43]

Diezelfde Halsema zou Wilders nog te hulp komen door bij haar afscheid van de Tweede Kamer te pleiten voor een uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid, waardoor politici in debatten buiten de Tweede Kamer minder zouden worden afgerekend op ”harde uitspraken”. [44] Iets wat natuurlijk vooral een racistisch en polariserend politicus ten goede zou komen. [45] En daarbij blijft het niet! Steeds vaker komt het voor, dat reguliere politieke partijen PVV-standpunten en denkbeelden overnemen. Met name is dat te constateren bij de VVD, PvdA, Groen-Links, SP en CDA. [46]

De hypocriete Tweede Kamer. Meten met twee maten

Wat heeft dit nu te maken met de Tweede Kameropstelling inde kwestie Wilders/De Graaf? Alles. Zo ”principieel” en ”standvastig” als de Tweede Kamer opkomt voor de echte of vermeende geschonden rechten van Wilders, zozeer laat ze rechten van minderheden en andere door hem gediscrimineerde groepen vallen als een baksteen. Niet alleen heeft de Tweede Kamer, die zegt de Grondwet te dienen [dus ook artikel 1, Gelijkheidsbeginsel] nauwelijks tot geen principieel weerwerk geboden tegen het steeds extremer wordende racisme van Wilders, hun politieke partijen hebben vrolijk standpunten van hem overgenomen, sommigen uit angstvoor electoraal verlies. Anderen omdat zij stiekem ook al voor een deel zijn gedachtegoed deelden.

Ze hebben weinig tot niets gedaan, om de rechten van minderheden te beschermen tegen Wilders en co, maar betoonden zich eerder een kampioen in het afbreken daarvan. [47]Wanneer het dus om het verdedigen van het universele gelijkheidsprincipe is, schittert de Tweede Kamer door afwezigheid. Maar wanneer hun racistische ”collega” wordt geweerd van een onbenullige Commissie, die hooguit eens in de 30 jaar optreedt, staan de dames en heren parlementariërs op hun kop. Dat noem ik meten met twee maten op een gevaarlijke manier.

AFA Fryslan [Anti Fascistische organisatie] heeft op treffende wijze het wegglijden van de Nederlandse samenleving [de goeden niet te na gesproken] beschreven. Daarmee eindig ik. Het is zeker van toepassing op de parlementariërs van de Tweede Kamer. Zij kunnen er lering uit trekken.

PVV doet het wonderwel goed.

Opinie: Als moderne fascistisch gelinkte partij doet de zgn.Partij voor de Vrijheid het in Nederland wonderwel goed. Als we bedenken dat deze discriminerende en racistisch getinte club is doorgestoten in vrijwel alle openbare besturen en ook nog eens “geaccepteerd” word als normaal, dan zijn we met zijn allen toch wel diep gezonken! De aanjager van het extreme huidige asielbeleid, het continu criminaliseren van bevolkingsgroepen en het molesteren van moslims in het algemeen, maakt de PVV tot een weerzinwekkende extremistische partij. In de jaren 70-80 van de vorige eeuw had men het niet voor mogelijk gehouden dat een dergelijke partij tot een “gemeengoed” zou worden geaccepteerd. Het is nog niet te laat! De geschiedenis leert ,dat als mensen gezamenlijk opstaan en een dergelijke foute ideologie verwerpen, discriminatie en racisme niet zal zegevieren. De woorden van Dr.Martin Luther King galmen nog na – “Voor het slagen van het Kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen Niets doen !”. [48]

Voetnoten

[1] NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[2] NRC
JUNI 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/14/voorzitter-eerste-kamer-legt-functie-neer

NIEUWS.NL
SENAATSVOORZITTER DE GRAAF LICHT AFTREDEN TOE
18 JUNI 2013

https://www.nieuws.nl/algemeen/20130618/Senaatsvoorzitter-De-Graaf-licht-aftreden-toe

VOLKSKRANT
FRED DE GRAAF STAPT OP ALS VOORZITTER EERSTE KAMER
14 JUNI 2013

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3458468/2013/06/14/Fred-de-Graaf-stapt-op-als-voorzitter-Eerste-Kamer.dhtml

[3] TELEGRAAF
WILDERSAFTREDEN SIERT DE GRAAF
14 JUNI 2013

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21650551/__Wilders__aftreden_siert_De_Graaf__.html

DE GELDERLANDER
WILDERS
AFTREDEN SIERT FRED DE GRAAF
14 JUNI 2013

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/wilders-aftreden-siert-fred-de-graaf-1.3867182

[4] VOLKSKRANT
SENAATSVOORZITTER HIELD WILDERS WEG BIJ KONING TIJDENS INHULDIGING
12 JUNI 2013

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13164/Inhuldiging-Willem-Alexander/article/detail/3457044/2013/06/12/Senaatsvoorzitter-hield-Wilders-weg-bij-koning-tijdens-inhuldiging.dhtml

[5]VOLKSKRANT
SENAATSVOORZITTER HIELD WILDERS WEG BIJ KONING TIJDENS INHULDIGING
12 JUNI 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13164/Inhuldiging-Willem-Alexander/article/detail/3457044/2013/06/12/Senaatsvoorzitter-hield-Wilders-weg-bij-koning-tijdens-inhuldiging.dhtml

[6]VOLKSKRANT
SENAATSVOORZITTER HIELD WILDERS WEG BIJ KONING TIJDENS INHULDIGING
12 JUNI 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13164/Inhuldiging-Willem-Alexander/article/detail/3457044/2013/06/12/Senaatsvoorzitter-hield-Wilders-weg-bij-koning-tijdens-inhuldiging.dhtm1

[7] NOS
DE GRAAF
TWEEDE KAMER WILDE MIJ WEG HEBBEN
18 JUNI 2013
http://nos.nl/video/519618-de-graaf-tweede-kamer-wilde-mij-weg-hebben.html

[8] NOS
DE GRAAFTWEEDE KAMER WILDE MIJ WEG HEBBEN
18 JUNI 2013
http://nos.nl/video/519618-de-graaf-tweede-kamer-wilde-mij-weg-hebben.html

VOLKSKRANT
SENAATSVOORZITTER HIELD WILDERS WEG BIJ KONING TIJDENS INHULDIGING
12 JUNI 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13164/Inhuldiging-Willem-Alexander/article/detail/3457044/2013/06/12/Senaatsvoorzitter-hield-Wilders-weg-bij-koning-tijdens-inhuldiging.dhtml

[9] BLIKOPNIEUWS
WILDERS: ALS HET WAAR IS DAN ZIJN DAT VIEZE SPELLETJES
12 JUNI 2013
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/202240/wildersals-het-waar-dan-zijn-dat-vieze-spelletjes

[10]
NOS
WILDERS: OPHELDERING INHULDIGING
12 JUNI 2013

http://nos.nl/artikel/517148-wilders-opheldering-inhuldiging.html

[11] ”Als het waar is, heeft de Graaf zijn onpartijdigheid te grabbel gegooid en moet hij opkrassen”

NRC
DE GRAAF ONTKENT WEREN WILDERS
FRACTIEVOORZITTERS BIJEEN OVER KWESTIE
13 JUNI 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/13/de-graaf-ontkent-weren-wilders-betreurt-dat-die-indruk-is-ontstaan/

[12]NOS
WILDERS KRIJGT STEUN VAN DE HELE  KAMER
http://nos.nl/video/517287-wilders-krijgt-steun-van-de-hele-kamer.html

[13] ELSEVIER
KAMER WIL UITLEG OVER WEREN WILDERS BIJ TROONSWISSELING
12 JUNI 2013

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/6/Kamer-wil-uitleg-over-weren-Wilders-bij-Troonswisseling-1281970W/

NRC
FRACTIELEIDERS WILLEN MEER INFORMATIE OVERWEREN WILDERS
13 JUNI 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/13/fractieleiders-willen-meer-informatie-over-weren-wilders/

NOS
INHULDIGINGSKWESTIE DUURT VOORT
13 JUNI 2013
http://nos.nl/artikel/517759-inhuldigingskwestie-duurt-voort.html

[14] NOS
INHULDIGINGSKWESTIE DUURT VOORT
13 JUNI 2013
http://nos.nl/artikel/517759-inhuldigingskwestie-duurt-voort.html

[15]
NOS
DE GRAAF: WILDERS NIET GEWEERD
13 JUNI 2013
http://nos.nl/artikel/517540-de-graaf-wilders-niet-geweerd.html

[16] NOS
INHULDIGINGSKWESTIE DUURT VOORT
13 JUNI 2013http://nos.nl/artikel/517759-inhuldigingskwestie-duurt-voort.html

[17] NRC
VOORZITTER EERSTE KAMER LEGT FUNCTIE NEER
14 JUNI 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/14/voorzitter-eerste-kamer-legt-functie-neer/

VOLKSKRANT
FRED DE GRAAF STAPT OP ALS VOORZITTER EERSTE KAMER
14 JUNI 2013

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3458468/2013/06/14/Fred-de-Graaf-stapt-op-als-voorzitter-Eerste-Kamer.dhtml

[18] NU.NL
DE GRAAF HEEFT GEEN FOUTEN GEMAAKT BIJ INHULDIGING
18 JUNI 2013

http://www.nu.nl/politiek/3503659/graaf-heeft-geen-fouten-gemaakt-bij-inhuldiging.html

FINANCIEEL DAGBLAD
DE GRAAF VINDT DAT HIJ NIETS VERKEERD HEEFT GEDAAN
18 JUNI 2013
http://fd.nl/economie-politiek/855296-1306/de-graaf-vindt-dat-hij-niets-verkeerd-heeft-gedaan

[19] VERKLARING VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER
DER STATEN GENERAAL MR. G.J. DE GRAAF, IN DE PLENAIRE VERGADERINGVAN DE EERSTE KAMER OP DINSDAG 18 JUNI

http://www.eerstekamer.nl/id/vjaljk532nmf/document_extern/verklaring_aftreden_fred_de_graaf/f=/vjaljkrrelp4.pdf

[20] TELEGRAAF
WILDERS
AFTREDEN SIERT DE GRAAF
14 JUNI 2013

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21650551/__Wilders__aftreden_siert_De_Graaf__.html

[21] NRC
VOORZITTER EERSTE KAMER LEGT FUNCTIE NEER
14 JUNI 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/14/voorzitter-eerste-kamer-legt-functie-neer

VOLKSKRANT
FRED DE GRAAF STAPT OP ALS VOORZITTER EERSTE KAMER
14 JUNI 2013

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3458468/2013/06/14/Fred-de-Graaf-stapt-op-als-voorzitter-Eerste-Kamer.dhtml

[22] TELEGRAAF
WILDERS
AFTREDEN SIERT DE GRAAF
14 JUNI 2013

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21650551/__Wilders__aftreden_siert_De_Graaf__.html

[23] NRC
AFTREDENDE DE GRAAF: ER IS EEN HOOP ONZIN GESCHREVEN
18 JUNI 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/18/aftredende-de-graaf-er-is-een-hoop-onzin-geschreven/

VERKLARING VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER\DER STATEN GENERAAL MR. G.J. DE GRAAF, IN DE PLENAIRE VERGADERINGVAN DE EERSTE KAMER OP DINSDAG 18 JUNI

http://www.eerstekamer.nl/id/vjaljk532nmf/document_extern/verklaring_aftreden_fred_de_graaf/f=/vjaljkrrelp4.pdf

VOLKSKRANT
IN DE VERDEDIGING VAN DE GRAAF ZATEN VIER ZWAKKE PLEKKEN
14 JUNI 2013http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3458456/2013/06/14/In-de-verdediging-van-De-Graaf-zaten-vier-zwakke-plekken.dhtml

[24] NOS
TEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT19 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/497306-teeven-overleeft-dolmatovdebat.html

[25] HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2013/04/12/hoe-de-staat-dolmatov-de-dood-joeg

[26]
NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM0RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[27] UITPERS.BEHET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

WAT WIL WILDER
http://www.watwilwilders.nl/

WILDERS DISCRIMINEERT MOSLIMS

http://www.watwilwilders.nl/WildersdiscrimineertMoslims.html

WILDERS DISCRIMINEERT ALLOCHTONEN

http://www.watwilwilders.nl/Wildersdiscrimineertallochtonen.html

WILDERS ZAAIT HAAT
http://www.watwilwilders.nl/Wilderszaaithaat.html

WILDERS MAAKT BANG
http://www.watwilwilders.nl/Wildersmaaktbang.html

WILDERS WIL RACISME
http://www.watwilwilders.nl/Wilderswilracisme.html

WILDERS BELEDIGT GROEPEN

http://www.watwilwilders.nl/Wildersbeledigtgroepen.html

AFKOMSTIG VAN NEDERLAND BEKENT KLEUR
http://www.nederlandbekentkleur.nl/

[28]PVV MELDPUNT OVER POLEN:
HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/pvv-meldpunt-over-polenhaatzaaiend-en-discriminerend/

[29] NOS
PVV
40.000 KLACHTEN OVER POLEN13 DECEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/451058-pvv-40000-klachten-over-polen.html

AD
PVV:
POLENMELDPUNT GROOT SUCCES
13 DECEMBER 2012

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3362672/2012/12/13/PVV-Polenmeldpunt-groot-succes.dhtml

[30] PVV GUANTANAMO BAY

COLUMN
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=6/t_blank

NU.NL
WILDERS WIL NEDERLANDSE VERSIE GUANTANAMO
26 OCTOBER 2007
http://www.nu.nl/algemeen/1290138/wilders-wil-nederlandse-versie-guantanamo.html

[31] VOLKSKRANT
GENOEG IS GENOEG
VERBIED DE KORAN
8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/870859/2007/08/08/Genoeg-is-genoeg-verbied-de-Koran.dhtml

[32] “Het is geen exclusief voetbalprobleem maar een Marokkanenprobleem dat zich uit op straat, op school, in het winkelcentrum, op het voetbalveld etc. 65 procent van de Marokkaanse jongeren is al eens aangehouden door de politie. Waarom durft niemand dit eerlijk te benoemen? Het Marokkanengeweld is bovendien puur racisme want de slachtoffers zijn zelden of nooit Marokkanen of islamieten”, aldus fractievoorzitter Wilders.

PVV
POLITIEK EN MEDIA BLIND VOOR RACISTISCH GEWELD
MAROKKANEN

http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/36-geert-wilders/6329-pvv-politiek-en-media-blind-voor-racistisch-geweld-marokkanen.html

WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/
HET GIF VAN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/wildersdood-grensrechter-door-marokkanenprobleemhet-gif-van-racisme/

[33] MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND: NACHT DER SCHANDE
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat-2

[34] VOLKSKRANT
WILDERS WIL VEELPLEGERS IN ”TUIGDORP”
10 FEBRUARI

2011http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1833315/2011/02/10/Wilders-wil-veelplegers-in-tuigdorp.dhtml

[35]
PVV MELDPUNT OVER POLEN:
HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/pvv-meldpunt-over-polenhaatzaaiend-en-discriminerend/

[36]’’Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken.”

PVV
CRIMINELE ALLOCHTONEN
COLUMN GEEN STIJL

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.hml

WATERKANT
AANKLACHT NA UITSPRAAK WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aanklacht-na-uitspraken-wilders-over-surinamers/

[37] TROUW
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
ROEL KUIPER
28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/Maak-PVV-niet-alledaags.dhtml

[38] RACISTISCHE OPMERKING GERARD JOLING OVER MAROKKANEN
BRIEF AAN SBS PROGRAMMA ”STERREN DANSEN OP HET IJS”
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/racistische-opmerking-gerard-joling-over-marokkanenbrief-aan-sbs-programma-sterren-dansen-op-het-ijs/

[39] ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

‘ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

[40] UITPERS.BE
MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/EINDE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2010
 
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2785

[41] ”Ik wil niet met een xenofoob en extremist in een kabinet zitten”
TELEGRAAF
PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN KABINET ZIT
8 APRIL 2009

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21077659/__PVV_erin__Pechtold_eruit__.html

[42] DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
CORDON SANNITAIRE TEGEN ANTI-RACISME
MEI-JUNI 2008
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11430f92.htm

[43] DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
CORDON SANNITAIRE TEGEN ANTI-RACISME
MEI-JUNI 2008
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11430f92.htm

[44] JOOP.NL
HALSEMA WIL UITBREIDING VAN PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID
11 JANUARI 2011

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/6637_halsema_wil_uitbreiding_van_parlementaire_onschendbaarheid/

[45]HALSEMA WIL UITBREIDING PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID
IN DE BRES VOOR PVV
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/284040/halsema_wil_uitbreiding_parlementaire_onschendbaarheidin_de_bres_voor_pvv

SOCIALISME.NU
GEEN TRANEN OM FEMKE

http://socialisme.nu/blog/nieuws/11626/geen-tranen-om-femke/

[46] GEMEENTE.NU
ASSCHER DREIGT MET STOPZETTEN UITKERINGEN MAROKKO
10 JANUARI 2013

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/1/-1143814W/

SOCIALISME.NU
PVDA
PARTIJ VAN DE ASSIMILATIE
OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/33839/pvda-partij-van-de-assimilatie/

VOOR VERDER VOOR OVERNAME PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJENZIE NOOT 22

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND: NACHT DER SCHANDE
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat-2/

[47] GEMEENTE.NU
ASSCHER DREIGT MET STOPZETTEN UITKERINGEN MAROKKO
10 JANUARI 2013

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/1/-1143814W/

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
STOPZETTEN UITKERINGEN AAN MAROKKAANSE NEDERLANDERS
IN MAROKKO IS ONRECHTVAARDIG
3 DECEMBER 2012

http://www.republiekallochtonie.nl/stopzetten-uitkeringen-aan-marokkaanse-nederlanders-in-marokko-is-onrechtvaardig

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AANPVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/marokkaanse-organisaties-dreigen-steun-aan-pvda-in-te-trekken

[48] AFA FRYSLAN
PVV DOET HET WONDERWEL GOED

http://afafryslan.nl/pages/sub/82470/PVV_doet_het_wonderwel_goed.html