Hongerstaking asielzoekers voor vrijheid en waardigheid

hongerstakingnederland
Facebooktwittergoogle_plusmail

”‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on thisearth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”.

Citaat Malcolm X

Als ooit dit citaat van Malcolm X ergens op van toepassing was, geldt het wel de dramatische en uiterst dappere honger en dorststaking van de vluchtelingen, die opgesloten zijn in de detentiecentra Schiphol en Rotterdam.[1]
Dramatisch omdat het anno 2013 nodig is om de publieke opinie en politiekaan het verstand te brengen, dat detentie van mensen met als enig ”strafbaar feit”het niet beschikken over de juiste, Nederlandse verblijfspapieren een schande is en indruisend tegen alle bestaande regels van beschaving en menselijkheid. Dapper omdat de honger en dorststakenden op alle mogelijke wijzen zijn/worden tegengewerkt en met ernstige repressieve maatregelen worden bedreigd.Hierover straks meer.

Misschien wel het griezeligste van alles is de onzichtbaarheid van deze hongerstaking. Wanneer namelijk de door activisten georganiseerde Soli Tour langs drie grote vreemdelingengevangenissen [2], Schiphol, Alphen aan den Rijn en Rotterdam niet had plaatsgevonden, is het de vraag of überhaupt naar buiten was gekomen, dat er een honger- en dorststaking was, die reeds op 1 mei begonnen was [3] en nu door contact tussen activisten en hongerstakers in het nieuws kon komen.
Zo kun je dus als rechteloze, uitgeprocedeerde vluchteling in de anonimiteit belanden, met als gevolg dat al het onrecht, wat je wordt aangedaan, maar met mondjesmaat naar boven komt. Als het al ooit uitkomt.Tenzij het een dramatisch dieptepunt bereikt door de zelfmoord van de Russische activist Dolmatov [4] of de zelfverbranding op de Dam van de Iraanse vluchteling Kambiz Roustayi. [5]

Het universele recht van ieder mens
Vrijheid, veiligheid en vrijwaring van Armoede

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat het zo mooi in artikel 3:
”Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”. [6] In artikel 25 wordt het recht op vrijwaring van armoede gegarandeerd. [7]Vrijwaring van foltering en onterende behandeling staat beschreven in artikel 5. [8]

Cynisch genoeg klapt Nederland, warm pleitbezorger van mensenrechten, vooral tav landen en regimes, die niet in het westerse plaatje passen [9], totaal dicht wanneer vluchtelingen diezelfde rechten opeisen. Als bij de toverslag van de Boze Fee gelden de meest elementaire rechten zoals een respectvolle behandeling, leven in vrijheid en veiligheid en vrijwaring van armoede niet meer.
Volgens de geldende regels rond asielaanvraag, die op de hele EU van toepassing zijn, gelden economische vluchtelingen niet als erkende vluchtelingen, terwijl toch vrijwaring van armoede een universeel recht is, zoals ook te lezen in Internationale Verdragen als BUPO [10] en het Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten [11].
Alleen ”echte vluchtelingen” [alsof die anderen geesten en geen mensen zijn] de zogenaamde ”politieke vluchtelingen”, zijn welkom in Nederland/EU. Nu, hoe ”welkom” ze zijn wordt dagelijks in de praktijk bewezen. De zelfmoord van Dolmatov en Roustayi, toch duidelijk politieke vluchtelingen, illustreert dat wel.

Ontvangst en behandeling vluchtelingen

De behandeling en ”ontvangst” van asielzoekers getuigt op zijn vriendelijkst gezegd van geen enkel respect. Bij voorbaat worden vluchtelingen door de beoordelende instantie de IND [12] met wantrouwen bekeken, de minste inconsistentie in een vluchtverhaal [wat goed verklaarbaar is door stress en nervositeit] wordt als leugen bestempeld, waardoor de vluchteling het terechte gevoel krijgt, als crimineel te worden gezien.
Bovendien schenden de procedures de rechten van de vluchtelingen, zeker de AC procedure, waarin door de IND in slechts acht dagen een beslissing neemt. Steeds meer asielaanvragen gaan volgens deze versnelde methoden, waarin een vluchteling nauwelijks een kans maakt. [12] En hoe vaak is het niet voorgekomen, dat vluchtelingen na een zogenaamde ”zorgvuldige procedure” werden uitgezet en in het land van herkomst gevangengenomen of gedood. [13]

Is een vluchteling eenmaal uitgeprocedeerd, heeft hij/zij geen recht op de meest elementaire voorzieningen zoals levensonderhoud, huisvesting, etc. Een schande voor een land, dat zich ”beschaafd” noemt en beweert respect te hebben voor Internationale rechtsverdragen! Het laat de Overheid verder onverschillig, of mensen al dan niet terug KUNNEN naar hun land van herkomst, waar vaak een oorlogssituatie is. Ook deze mensen worden glashard uitgezet of daarmee bedreigd. Tentenkamp Koekamp en Notweg zijn voorbeelden van de manier waarmee Nederland met uitgeprocedeerde vluchtelingen, die in eigen land gevaar lopen, omspringt. [14]

Hongerstaking
Vreemdelingenbewaring

De reden van de hongerstaking is niet in de eerste plaats de inhumane behandeling in vreemdelingenbewaring [15], hoewel alleen daartegen in geweer treden reden te over is. Het gaat veel dieper, namelijk om de simpele strijd om vrijheid! Deze vluchtelingen, die door de Nederlandse Staat als ”illegaal” worden bestempeld omdat ze uitgeprocedeerd zijn, worden alleen maar om die reden vastgezet. Dat is hun ”misdaad”, niet het feit, dat zij verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een misdrijf. Het is dan ook meer dan gezond en moedig, dat deze mensen hiertegen in geweer komen middels een honger en/of dorststaking.

Hongerstaking chantage?
Neen, de overheid chanteert

Zoals door activiste en schrijfster Joke Kaviaar reeds was voorspeld [16] werd door de politiek van extreem-rechts [PVV] tot zogenaamd progressief links [SP] moord en brand geroepen over de ”chantage” door de vluchtelingen en dat Staatssecretaris Teeven daaraan vooral niet moest toegeven. [17] De zich ten onrechte als belangenbehartiger van vluchtelingen opwerpende Sharon van Gesthuizen [SP] bekritiseerde zelfs Staatssecretaris Teeven vanwege zijn beslissing, een Kameroense dorststaker alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen [18], waarschijnlijk onder druk van de Dolmatov affaire. [19]
Dit is de wereld op zijn kop!

Het is de Staat, die, na de vluchteling totaal rechteloos te hebben gemaakt en gedehumaniseerd [20], de vluchteling systematisch terroriseert, intimideert en blootstelt aan een wrede, inhumane en onmenselijke behandeling, die vreemdelingenbewaring heet.Het enige machtsmiddel dat de vluchteling tegen al die Staatsrepressie heeft, het enige waarover hij nog kan beslissen is zijn lichaam en het wel of niet consumeren/drinken van voedsel en drank.
Het rechtssysteem staat niet aan zijn kant, menselijke regels worden niet toegepast en zelfs het meest elementaire medeleven ontbreekt. Het is de Staat die chanteert en schandalig genoeg tonen de politici, die hoog en laag schreeuwen over chantage, totaal geen humanitair medeleven of begrip voor de vluchteling, die totaal met zijn rug tegen de muur staat.

Hongerstaking en repressie

Je zou toch denken, dat op reeds verzwakte mensen in honger of [nog gevaarlijker, medisch gezien, omdat de dood binnen een week kan intreden] dorststakers met enig humaan medeleven en begrip wordt gereageerd. Dat men beseft, hoe wanhopig je moet zijn, voor je dit uiterste middel inzet. Niet dus. Mensen worden geïntimideerd en in de isoleercel gegooid [21], met slechts een matras en een scheurhemd en in sommige gevallen bedreigd met snelle uitzetting. Die intimidatie komt dan vooral van instanties zoals de Dienst Terugkeer en Vertrek. [22]
Men heeft zelfs geprobeerd een hongerstaker, die ziek en verzwakt was,uit te zetten. Gelukkig heeft vliegmaatschappij Arke Fly de morele moed getoond, te weigeren de man mee te nemen vanwege zijn verzwakte toestand. [23] Uiteraard is het geen kunst, op dergelijke wijze een hongerstaking te breken, zoals op Schiphol gebeurd is. [24] Maar….en dat is zo bijzonder: In detentiecentrum Rotterdam gaat de honger/dorststaking nog door! [25]

De inhumane behandeling van dorststaker Nessar

Als uiterst voorbeeld van onmenselijkheid moet de inhumane behandeling van de woordvoerder van de hongerstakers, Nessar, genoemd worden. Een dorststaker loopt nog een groter risico dan een hongerstaker, omdat de dood binnen een week kan intreden. Ondanks het feit, dat deze man zeer verzwakt was en zijn nieren het dreigden te begeven [26] ”verbleef” hij in een koude cel, met alleen een matras en werd om het uur het licht aangedaan om te kijken hoe zijn toestand was. Dit is een vorm van foltering, omdat hij nu ook van zijn slaap werd beroofd.[27]Wordt er in Nederland zo met zieke asielzoekers omgesprongen? Een schande!Het was namelijk best mogelijk, Nessar’s toestand te controleren door een camera te installeren, zonder hem systematisch van zijn slaap te beroven. Volgens internationale rechtsregels is slaapdeprivatie een vorm van foltering. [28]
Het treurspel rond Nessar is nog niet rond. Samen met zijn vertrouwensarts, waarop hij als honger/dorststakerrecht heeft, ondertekende hij een verklaring, waarbij hij afzag van verdere medische hulp of opname in een ziekenhuis, mocht hij het bewustzijn verliezen. [29] Zonder ook maar enigszins rekening te houden met die wens, is Nessar overgebracht naar het Justitieel Medisch Centrum. [30]
Volgens de mensenrechtenorganisatie voor medici en paramedisch personeel, de Johannes Wierstichting, denkt men in dit soort gevallen niet eenduidig, maar wordt het door een aantal patiënten, die het overleefden, als een vorm van mishandelinggezien. [31] Ik kan mij het dilemma voorstellen [een arts moet levens redden], maar dat het met ieder voorbijgaan aan Nessars verklaring gebeurt, vind ik kwalijk.

Vrijheid, vrijheid, vrijheid

Wij willen vrijheid. Wij willen waardigheid. Dat is de eis van de hongerstakers en zou in een beschaafde samenleving de gewoonste zaak van de wereld zijn. Voor armoede, vervolging en oorlog gevluchte vluchtelingen, die als enige ”misdaad” geen Nederlandse verblijfspapieren hebben [wat in feite een misdaad is van de Nederlandse Staat] horen niet in een gevangenis. Ze hebben, net als alle aardbewoners, recht op leven in vrijheid en waardigheid. De Nederlandse Staat kan deze hongerstaking breken. Niet de wil tot vrijheid. De strijd voor vrijheid gaat door, tot de vrijheid is verworven.

GEEN MENS IS ILLEGAAL!

[1] AT5
19 ASIELZOEKERS SCHIPHOL IN HONGERSTAKING
6 MEI 2013
http://www.at5.nl/artikelen/102478/19-asielzoekers-schiphol-in-hongerstaking

VOLKSKRANT
OOK ASIELZOEKERS ROTTERDAM IN HONGERSTAKING
7 MEI 2013http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3437581/2013/05/07/Ook-asielzoekers-Rotterdam-in-hongerstaking.dhtml

[2] NO BORDER NETWORK
FOTO’S SOLIDARITEITSTOUR 5 MEI
http://no-border.nl/fotos-solitour-5-mei/

NO BORDER NETWORK
LAWAAI-ESTAFETTE LANGS DRIE DETENTIECENTRA IN NEDERLAND
5 MEI 2013
http://no-border.nl/events/lawaai-estafette-langs-drie-detentiecentra-nederland/

[3] “Tijdens de eerste stop van de solidariteitstour die vanuit het No Border Netwerk werd gehouden op 5 mei, bevrijdingsdag, is er telefonisch contact geweest met de opgesloten migranten in de nieuwe grensgevangenis op Schiphol-West. Van verschillende gevangenen vernamen we dat 20 tot 26 mensen in hongerstaking zijn.”
‘NO BORDER NETWORK
PERSBERICHT
GROTE HONGERSTAKING IN GRENSGEVANGENIS SCHIPHOL
5 MEI 2013
http://no-border.nl/persbericht-grote-hongerstaking-grensgevangenis-schiphol/

[4] NRC
ZELFMOORD RUSSISCHE ACTIVIST IN DETENTIECENTRUM ROTTERDAM
17 JANUARI 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/17/zelfmoord-russische-activist-in-detentiecentrum-rotterdam/

NRC
TEEVEN STELT ONDERZOEK IN NAAR DOOD RUSSISCHE ASIELZOEKER ”DIE ONTERECHT VASTZAT”
18 JANUARI 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/18/teeven-stelt-onderzoek-in-naar-dood-russische-asielzoeker/

HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
12 APRIL 2013
http://www.ravotr.nl/2013/04/12/hoe-de-staat-dolmatov-de-dood-joeg/

[5] EKUDOS
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekerned_overheid_medeverantwoordelijk_voor_zijn_dood

[6] “Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon” Artikel 3, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[7] “Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die  hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil”.
Artikel 25, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[8] “Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing”, Artikel 5, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[9] Ik zeg NADRUKKELIJK NIET, dat regimes als het Noord-Koreaanse en andere NIET moeten worden veroordeeld. Integendeel. Maar mij valt het meten met twee maten op, zowel tav Westerse bondgenoten als de rechten van vluchtelingen.

NOS
NEDERLAND BEZORGD OM NOORD KOREA
8 MAART 2013
http://nos.nl/artikel/482265-nederland-bezorgd-om-noordkorea.html

“Nederland is, net als de andere landen van de EU, bezorgd over het nucleaire programma van Iran. Ook over de slechte mensenrechtensituatie en de onderdrukking van maatschappelijke belangenorganisaties, zoals vakbonden en onderwijsorganisaties, maakt ons land zich zorgen.”

RIJKSOVERHEID
BETREKKINGEN NEDERLAND IRAN
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/iran

[10] PREAMBULE BUPO VERDRAG
“Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights”

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

[11] PREAMBULE VERDRAG VOOR ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights.

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL ANDCULTURAL RIGHTS
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[12] DOORBRAAK
ZONDER PAPIEREN: MET RECHTE RUG
11 MAART 2013
http://www.doorbraak.eu/?p=13129

K VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN OP DE IND
15 JUNI 2010
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2010/schengen-informatie-systeem-is-zwarte-lijst-met

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
HARRY WESTERINK
ZIEK VAN DE IND
NAJAAR 2004
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11048f67.htm

[13] TROUW
ASIELPROCEDURE VAN ACHT DAGEN IS GEVAARLIJK KORT
23 OCTOBER 2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/2981780/2011/10/23/Asielprocedure-van-acht-dagen-is-gevaarlijk-kort.dhtml

[14] DOORBRAAK
“ZORGVULDIGE” PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE EN DOOD VAN AFGHAANSE VLUCHTELING
23 FEBRUARI 2011
http://www.doorbraak.eu/?p=4707

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IS UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[15] TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERSNIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-asielzoekers-niet-meer-onzichtbaar/

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

[16] NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS “OPRUIING”
ASTRID ESSED
http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-nederlandse-activiste-joke-kaviaar-gearresteerd-wegens-opruiing/

[17] CEL=CHANTAGE
JOKE KAVIAAR
6 MEI 2013
http://www.jokekaviaar.nl/cel=chantage.html

[18] BNR
JURIDISCHE ZAKEN/CDA EN VVD/TEEVEN NIET ZWICHTEN VOOR DRUK HONGERSTAKERS
7 MEI 2013
http://www.bnr.nl/incoming/277786-1305/bnr-juridische-zaken-cda-en-vvd-teeven-niet-zwichten-voor-druk-hongerstakers.

[19] NRC
TEEVEN GAF KAMEROENSE DORSTSTAKER ASIEL ONDANKS IND BELEID
27 APRIL 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/27/teeven-gaf-kameroense-dorststaker-asiel-ondanks-ind-beleid/

NU.NL
TEEVEN GAF KAMEROENSE DORSTSTAKER TOCH ASIEL
26 APRIL 2013
http://www.nu.nl/binnenland/3408857/teeven-gaf-kameroense-dorststaker-toch-asiel.html

[20] NRC
TEEVEN GAF KAMEROENSE DORSTSTAKER ASIELONDANKS IND BELEID
27 APRIL 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/27/teeven-gaf-kameroense-dorststaker-asiel-ondanks-ind-beleid/

[21] DE DWANGBUIS VAN STAATSSECRETARIS TEEVEN EN VAN ONS EIGEN DENKEN
TJEBBE VAN TIJEN
//www.flickr.com/photos/7141213@N04/8725524995/“>http://www.flickr.com/photos/7141213@N04/8725524995/

[22] AT5
HONGERSTAKING ASIELZOEKERS SCHIPHOL VOORBIJ
9 MEI 2013
http://www.at5.nl/artikelen/102702/hongerstaking-asielzoekers-schiphol-voorbij

[23] DEPORTATIEVERZET
 MANUEL, WOORDVOERDER HONGERSTAKERS:ZE PROBEREN ONS PSYCHISCH TE BEWERKEN
7 MEI 2013
http://deportatieverzet.nl/woordvoerder-hongerstakers-aan-het-woord/

[24] DEPORTATIEVERZET
EERSTE HONGERSTAKER GEDEPORTEERD
10 MEI 2013
http://deportatieverzet.nl/eerste-hongerstaker-gedeporteerd-naar-ander-land/

[25] AT5
HONGERSTAKING ASIELZOEKERS SCHIPHOL VOORBIJ
9 MEI 2013
http://www.at5.nl/artikelen/102702/hongerstaking-asielzoekers-schiphol-voorbij

[26] DEPORTATIEVERZET
AFDELING F DETENTIECENTRUM; HONGERSTAKING GAAT DOOR
12 MEI 2013
http://deportatieverzet.nl/afdeling-f-detentiecentrum-rotterdam-hongerstaking-gaat-door/

[27] DEPORTATIEVERZET
NESSAR: NIEREN GEVEN HET OP
11 MEI 2013
http://deportatieverzet.nl/nessar-nieren-geven-het-op/

[28] DEPORTATIEVERZET
MARTELING, ONMISKENBAAR EN FLAGRANT
11 MEI 2013
http://deportatieverzet.nl/marteling/

[29]WIKIPEDIA
SLEEP DEPRIVATION
INTERROGATION
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_deprivation#Interrogation

WIKIPEDIASLEEP DEPRIVATION
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_deprivation

[30] DEPORTATIEVERZET
NESSAR: NIEREN GEVEN HET OP
11 MEI 2013
http://deportatieverzet.nl/nessar-nieren-geven-het-op/

[31] DEPORTATIEVERZET
NESSAR TEGEN ZIJN WIL AFGEVOERD NAAR JUSTITIEEL MEDISCHCENTRUM
12 MEI 2013
http://deportatieverzet.nl/nessar-tegen-zijn-wil-afgevoerd-naar-justitieel-medisch-centrum/

[32] JOHANNES WIERSTICHTING
DWANGVOEDING
http://www.johannes-wier.nl/content.php?page=25

JOHANNES WIERSTICHTING
RICHTLIJN HONGER EN DORSTSTAKING
http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/hongerstakingFMMU.pdf

JOHANNES WIERSTICHTING
ADVISERING BIJ HONGERSTAKING
http://www.johannes-wier.nl/content.php?page=5