Zweed wint World Press Photo 2012 met foto Israëlische oorlogsmisdaad

world press foto
Facebooktwittergoogle_plusmail

”Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.”
ARTIKEL 3, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

 

 

 

IN MEMORIAM

ANWAR AL-MANLUK [GAZA STAD]
UDAI DARWISH [HEBRON/WESTBANK]
SAMIR ‘AWAD [RAMALLAH DISTRICT/WESTBANK]
SALEH AL-AMARIN [BETHLEHEM DISTRICT.WESTBANK]
LUBNA AL-HANASH [BETHLEHEM/WESTBANK]

IN DE MAAND JANUARI DOODGESCHOTEN DOOR ISRAËLISCHE MILITAIREN [1]

IN MEMORIAM DE TWEE PALESTIJNSE KINDEREN EN HUN VADER, DIE ZIJN OMGEKOMEN BIJ EEN ISRAËLISCHE LUCHTAANVAL, WIER BEGRAFENIS IS AFGEGEELD OP DE WINNENDE WORLD PRESS PHOTO

IN MEMORIAM ALLE  SLACHTOFFERS VAN DE ISRAËLISCHE BEZETTING
HOE LANG NOG?

 

”The strength of the pictures lies in the way it contrasts the anger and sorrow of the adults with the innocence of the children. It’s a picture I will not forget” [2]

Met deze woorden karakteriseerde jurylid Mayu Mohanna uit Peru op treffende wijze de winnende World Press Photo [3] van de Zweedse fotograaf Paul Hansen voor zijn foto ”Gaza Burial”, die een begrafenisstoet van een menigte mannen in Gaza liet zien. Zij brachten twee overleden kinderen en hun vader naar de Moskee, nadat zij waren omgekomen bij een Israëlische luchtaanval.

In deze tijd van vluchtige nieuwsinformatie, waar het ene onrecht [4] snel weer plaatsmaakt voor het andere [5] en het bloedige Israëlische Gaza offensief van november 2012 [6] alweer vergeten lijkt, is deze prijswinning van deze tegelijkertijd huiveringwekkende en indrukwekkende Gaza Burial foto van groot belang, omdat zo de aandacht weer wordt gevestigd op  deze schokkende oorlogsmisdaden, die zich voortdurend herhalen [7] tegen
de achtergrond van de reeds 46 jaar durende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden
Van belang dus, wat dieper op die bezetting in te gaan. Maar daarvoor korte aandacht voor de historische oorzaak van het Midden Oostenconflict.

Voorgeschiedenis

De Palestijnse tragedie/achtergronden

Hoewel de Israëlische bezetting de oorzaak is van het hedendaagse Midden Oostenconflict beheerst, gaat de Palestijnse tragedie veel verder terug, namelijk tot aan het eind van de 19 de eeuw, toen, onder invloed van de hevige Jodenvervolgingen, met name in Oost-Europa, maar ook de kwestie Dreyfuss [8], door de Oostenrijkse journalist T. Herzl de zionistische beweging werd gesticht, met als doel het stichten van een Joodse Staat in Palestina, toenmalige kolonie van het Ottomaanse Rijk.

Dit streven kreeg de eerste voet aan de grond door middel van de Balfour Declaratie in 1917, waarbij de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan Lord Rotschild, voorzitter van de Britse Zionistische Federatie toezegde zich in te zetten voor de stichting van een ”Joods Nationaal Tehuis” in Palestina. [9]
Toen na de Eerste Wereldoorlog de vroegere koloniën van verliezer het Turkse Rijk [10] werden opgedeeld tussen de koloniale machten Groot-Brittannië en Frankrijk, werd Palestina Brits mandaatgebied in 1922. Dit was de tijd, waarin zich in de koloniën steeds actiever nationalistische onafhankelijkheidsbewegingen gingen ontwikkelen, zo ook in Palestina, waar men in het ijveren voor onafhankelijkheid uiteraard haaks kwam te staan, niet alleen
met het Britse kolonialisme, maar ook met het zionistische streven, een ”Staat” te stichten in Palestina, wat uiteraard een flagrante schending was van het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk. Dit leidde in de dertiger jaren tot een grote botsing met het Brits koloniale gezag en de zionistische beweging en resulteerde in de Arabische Opstand [11], die hard door de Britten werd neergeslagen.

 

Na de Tweede Wereldoorlog

Maar de zaak escaleerde pas echt na de Tweede Wereldoorlog, toen middels VN Resolutie 181 [1947] over de ruggen van het Palestijnse volk, Palestina werd verdeeld in een Joods en Arabisch deel. Jeruzalem zou een internationale status krijgen Een puur neokolonialistische beslissing, die ook grotendeels werd genomen door de toenmalige koloniale mogendheden [de koloniën waren nog niet onafhankelijk en dus geen lid van de VN] en van hen afhankelijke landen. Het was dan ook geen wonder, dat de Palestijnen daarmee niet akkoord gingen.

Het zionistische streven en die absurde VN Resolutie 181, die eigenlijk teruggedraaid zou moeten worden, heb ik wel eens vergeleken met de imaginaire situatie, dat de Batavieren na 2000 jaar in Nederland ”terugkeren” en eisen, dat een deel van Nederland een Bataafse Staat werd.

In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israël uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan], waarna een militair treffen plaatsvond tussen de Israëlisch-zionistische geregelde [Haganah] troepen en de extreem-rechtse terreurbendes Irgoen en Stern enerzijds en de door enkele [slecht bewapende] Arabische landen gesteunde Palestijnen anderzijds.

De oorlog liep voor de Palestijnen uit op een ramp en werd dan ook Al Nakba [ramp] genoemd. Meer dan 750 000 Palestijnen werden door Israëlisch-zionistische troepen en terreurbenden van huis en haar verdreven, er werden massaslachtingen aangericht zoals in het dorp Deir Yassin [12] en meer dan 400 Arabische dorpen werden verwoest. [13] Ook werd een deel van het aan de Arabieren toegewezen gebied [bij VN Resolutie 181] door de Israëlische troepen bezet, waardoor in feite de bezetting al in 1948 begon.

 

Terug naar het ”heden”

Het woord heden heb ik tussen aanhalingstekens gezet, omdat de Israëlische bezetting in 1967 is begonnen. Aan de andere kant duurt deze tot de dag van vandaag voort, met alle vernietigende gevolgen van dien. Sinds 1967 is er sprake van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Gaza [14] en Oost-Jeruzalem ondanks VN-Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israël in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog veroverde gebieden, waaronder de bovengenoemde Palestijnse. Een Resolutie, waaraan Israël tot op de dag van heden [16 februari 2013] geen gehoor gegeven heeft. Het ziet er ook bepaald niet naar uit, dat dit binnenkort wel zal gebeuren.

Nog los van de onrechtmatigheid van deze bezetting is inherent aan iedere bezetting waar ook ter wereld, onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen. En tegen iedere bezetting komt verzet, in het geval van de Palestijnen in legitiem [gericht tegen het Israëlische leger] en niet legitiem [gericht tegen Israëlische burgers en burgerdoelen]. Ik ben tegenstander van niet legitiem verzet, maar moet bekennen, dat de Palestijnen steeds meer in een hopeloze situatie worden gedreven. Israël heeft volledig zelf de sleutel in handen om aan die bezetting een einde te maken, maar doet dat niet. Integendeel.

Israëlische bezetting
duister bijproduct van de bezetting/de nederzettingen

Vanaf het einde van de zestiger jaren werden in de bezette Palestijnse gebieden Israëlisch-Joodse nederzettingen gesticht. Niet alleen zijn zij in strijd met het Internationaal Recht [15] [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907] bovendien zijn zij tot stand gekomen door massale Palestijnse landonteigeningen, waardoor honderdduizenden Palestijnen nog eens van huis en haard zijn verdreven. [16] Deze nederzettingen zijn ook nog eens veroordeeld in twee VN Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452 en opgeroepen de bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied te stoppen. [17]

Nederzettingenbouw 2012/2013

Brutaalweg bouwt Israël tot op heden vrolijk door aan de nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem [waar Palestijnen uit hun huizen worden verdreven]. Deze onverminderde nederzettingenbouw is in het jaarrapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in niet mis te verstand termen veroordeeld. [18] Veel minder verwacht is de  terechtwijzing door minister van Buitenlandse Zaken Timmermans van het doorgaans zo pro Israël gezinde Nederland. [19] Daarvan trekt Israël zich niets aan en heeft zelfs de guts, door te gaan met de nederzettingenuitbreiding als ”strafmaatregel” [20] tegen het feit, dat Palestina te langen leste de status als waarnemend niet lidstaat van de VN heeft verkregen. [21] Daarop heeft de EU voor haar doen schijnbaar pittig gereageerd door de Israëlische ambassadeur op het matje te roepen [22], wat ook Groot Brittannie en Frankrijk gedaan hebben. [23]

Hoewel het niet vaak voorkomt, dat de EU/EU landen dergelijke ”schijnbaar pittige” signalen aan Israël afgeven [het woord ”schijnbaar” zegt het al], moet men zich daarvan niet teveel voorstellen. Ten eerste heeft het voor Israël geen enkel daadwerkelijk gevolg gehad. Ten tweede heeft diezelfde EU in oktober 2012, toen de Israëlische nederzettingenbouw op de Westelijke Jordaanoever in volle gang was, een handelsdeal met Israël gesloten. [24]

De Israëlische muur/in strijd met het internationaal recht

Israël bouwt sinds 2002 een Muur, die grotendeels door de bezette Palestijnse gebieden loopt en op 9 juli 2004 door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is veroordeeld als illegaal
OMDAT ze door bezet Palestijns gebied loopt. [25] Ondanks die veroordeling heeft Israël sindsdien gewoon door gebouwd.

Behalve de de facto annexatie van bezet gebied bij Israël heeft het ernstige gevolgen voor het dagelijks leven van de Palestijnse bevolking. Hun bewegingsvrijheid word belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde” deel liggen, is oogsten moeilijk en ook het verkopen van producten. Dit gaat om duizenden mensen. [26] Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd. In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij de stad Qalqilya het geval is. Gevolg is, dat de bewoners alleen via twee controleposten in Oostelijke richting hun stad kunnen verlaten. [27]

Blokkade Gaza/Misdaad tegen de menselijkheid

Een van de meest verachtelijke zaken in een oorlog/conflict is wel het collectief straffen van de burgerbevolking, wat dan ook nadrukkelijk is verboden volgens het Internationaal Recht. [28] Dat collectief straffen kan allerlei vormen aannemen zoals intimidatie en huisvernietigingen. [29] Het meest verachtelijke en misdadige is echter het geheel of gedeeltelijk uithongeren van de burgerbevolking, zoals dat in Gaza door de Gaza Blokkade [30] gebeurt. Het uithongeren van de burgerbevolking ”as a method of warfare” is verboden [31], dat zal iedereen duidelijk zijn. Maar los van dat verbod is het laf, misdadig en minderwaardig.
Niet voor niets is de nu reeds vanaf 2006 durende Blokkade van Gaza, waarbij nu eens wel, dan weer niet, de grens van Gaza door het Israëlische leger wordt afgesloten, waardoor allerlei noodzakelijke goederen en levensbehoeften [medicijnen, brandstof, voedselproducten] niet door kunnen gaan, door VN rapporteur Falk een ”misdaad tegen de menselijkheid” genoemd. [32]
Ik heb mij ook in die zin uitgelaten, voordat ik zijn reactie gezien had. [33]
Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch roepen geregeld op tot beëindiging van de Gaza Blokkade [34]

 

Schending mensenrechten palestijnse gevangenen/Foltering

Er zitten duizenden Palestijnse gevangenen gedetineerd in Israël, meestal in administratieve detentie [35] [zonder vorm van aanklacht en proces] wat verboden is en vaak onder zeer slechte omstandigheden. Voorbeelden zijn slechte hygiënische omstandigheden, slecht voedsel, intimidatie en langdurige eenzame opsluiting. [36] Nog ernstiger is foltering, vaak tijdens verhoren. [37] Ook kinderen zijn vaak slachtoffer van een slechte behandeling en detentieomstandigheden, wat gezien hun jonge en kwetsbare leeftijd nog ernstiger is. [38]

Vanzelfsprekend zijn er dan ook geregeld hongerstakingen tegen deze inhumane omstandigheden. Op dit moment vraagt Amnesty International aandacht voor Samer Issawi, 34 jaar, DIE ERNSTIG ZIEK IS EN VOOR WIENS LEVEN GEVREESD MOET WORDEN. [39] De reden van zijn hongerstaking is zijn protest tegen de weigering van de Israëlische militaire Commissie hem en zijn advocaat inzicht te geven in de redenen, waarom hij gevangen zit. [40]

De Israëlische vuile oorlogen tegen de Palestijnse burgerbevolking

”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

 

 Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

Terug bij het begin van dit artikel

De dood van twee Palestijnse kinderen en hun vader bij een Israëlische luchtaanval op Gaza: dit is bij Israëlische militaire aanvallen eerder regel dan uitzondering! Een van de grondregels in het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is, naast humane behandeling van [krijgs] gevangenen, de bescherming van de burgerbevolking. Militaire aanvallen mogen alleen gericht zijn tegen combattanten [militairen en strijders] en een strikt onderscheid tussen
combatanten en non combatanten [burgers] moet gemaakt worden, zowel in aanval als in wapenkeuze.

Ik kan wel stellen, na bestudering van een reeks Israëlische militaire aanvallen, die zich  vooral op Gaza richtten, dat Israël zich zelden of nooit aan die regels gehouden heeft. Het regent bij Israëlische militaire campagnes van de willekeurige militaire aanvallen en bij de beruchte Israëlische liquidaties van Palestijnse leiders en activisten [die for the record ook verboden zijn als buitengerechtelijke executies] worden meestal ook niets vermoedende voorbijgangers of bewoners getroffen, aangezien die aanvallen vaak plaatsvinden in drukke straten, op vluchtelingenkampen en flatgebouwen. [41]

Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raakten meer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig. [42]
Bij Operatie Pillars of Defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot 21 november 2012 [43] vielen in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder ruim 30 kinderen. [44] Aan Israëlische zijde vielen drie burgerslachtoffers ten gevolge van Palestijnse raketaanvallen en enkele tientallen gewonden. [45]  Na deze zeer bloedige week werd er een wapenstilstand gesloten tussen Israël en Hamas [46], die tot nu toe althans wat betreft de directe militaire confrontatie in Gaza [vertaal: Israëlische militaire aanvallen[ stand lijkt te houden. Maar dit is niet aan Israël, maar aan de zelfbeheersing van Hamas [47] te danken
Israël namelijk schond reeds de volgende dag de wapenstilstand door een Palestijn neer te schieten, die de bufferzone rondom de Gaza strook bij de stad Khan Younis naderde
8 Palestijnse tieners raakten gewond. [48]

Palestijnse raketaanvallen op Israëlische steden

”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

Dit artikel vertrekt vanuit het onrecht van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, die de bron is van het hedendaagse Midden Oostenconflict. De oplossing is dan ook gelegen in het ongedaan maken van die bezetting door Israël. Israël, de bezettende macht, is verantwoordelijk voor de onderdrukking, vernederingen en ongestrafte oorlogsmisdaden
waaronder het Palestijnse volk al decennialang lijdt.
Dat wil echter niet zeggen, dat er geen onrecht/ mensenrechtenschendingen aan Palestijnse kant plaatsvinden. Dezelfde bescherming, die Palestijnse burgers dienen te krijgen tegen Israëlische militaire aanvallen, gelden ook voor Israëlische burgers tegen Palestijnse [raket] aanvallen op Israëlische burgerdoelen.

Hoe begrijpelijk misschien ook, door de asymmetrie van het conflict, de overweldigende militaire macht van bezettingsstaat Israël en de misdadige VS/EU steun aan deze bezettingsstaat, ook de Palestijnse strijd dient uitsluitend gericht te worden tegen het leger van de bezettende macht. Aanvallen op Israëlische steden en burgers zijn niet acceptabel. Want ieder mensenleven telt, Israëlisch of Palestijns. [49]

Epiloog

Naar aanleiding van de afschuwelijke en toch indrukwekkende foto van twee dode Palestijnse kinderen en hun vader heb ik laten zien, dat deze Israëlische luchtaanval, die hen gedood heeft, niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van de reeks vuile oorlogen, die Israël heeft gevoerd tegen het Palestijnse volk, te beginnen bij de Nakba oorlog van 1948, toen meer dan 750 000 Palestijnse burgers uit hun eigen land en van huis en haard werden verdreven. [50]
Die vuile oorlogen minus de Nakba oorlog zijn weer het regelrechte gevolg van de 46 jaar durende Israëlische bezetting en onderdrukking van het Palestijnse volk.

Er wordt vaak gesproken over ”vrede in het Midden Oosten”’, maar er is maar een sleutel daartoe en die sleutel ligt bij Israël, de bezettende macht. Israël dient, conform de gerechtigheid en het Internationaal recht, zich terug te trekken uit alle in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden, dus naast de Palestijnse OOK de Syrische Golan Hoogte. Het hoort ALLE in bezet gebied gebouwde nederzettingen te ontmantelen, de illegale Muur af te breken, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen [50] te erkennen en alle verantwoordelijken voor de gepleegde oorlogsmisdaden te berechten.

Iemand vroeg mij een keer, waarom ik zo vaak zeg ”Israël moet”. Wel, heel simpel, omdat dat ook zo is. Met als onzalige erfenis het zionisme heeft Israël vanaf 1948 de Schurkenrol in het Midden Oosten gespeeld. Met steun van de VS en ook de EU, die wel Israël veroordeelt maar niet eens bereid is, zelfs maar culturele sancties tegen deze bezettingsstaat in te stellen.

De VS en de EU zijn dus meer dan medeplichtig aan alle door Israël gepleegde oorlogsmisdaden.
Zolang Israël volhardt en zijn bezettingsrol blijft spelen en de Westelijke Jordaanoever volbouwt met nederzettingen, zal het van Kwaad tot Erger worden en de eens gehoopte Palestijnse Staat de vorm van aan Israël onderhorige Bantoestans krijgen en de Palestijnen tot slaven maken. Dan rest het Palestijnse volk niets anders, dan de wapens op te nemen tegen het Israëlische leger in een daadwerkelijke bevrijdingsstrijd. Om te zorgen voor een Palestijnse Lente zonder onderdrukker. Want het is zoals Malcolm X gezegd heeft:

“We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”.

Voetnoten

[1] BTSELEM
FIVE PALESTINIAN CIVILIANS SHOT BY ISRAËLI MILITARY IN JANUARY 2013

http://www.btselem.org/ firearms/201301_fatalities

[2] WORLD PRESS PHOTO
SWEDISH PHOTOGRAPHER PAUL HANSEN WINS PREMIER PHOTO CONTEST AWARD
15 FEBRUARI 2013

http://www.worldpressphoto. org/content/swedish- photographer-paul-hansen-wins- premier-photo-contest-award? utm_source=World+Press+Photo& utm_campaign=2a7c6294f9- February_newsletter2_11_2013& utm_medium=email

[3] NOS
ZWEED WINT WORLD PRESS PHOTO
15 FEBRUARI 2013

http://nos.nl/artikel/474446– zweed-wint-world-press-photo. html

NU.NL
ZWEED MAAKT WORLD PRESS PHOTO IN GAZA
15 FEBRUARI 2013

http://www.nu.nl/media/ 3209501/zweed-maakt-world- press-photo-in-gaza.html

NU.NL
ZWEED MAAKT WORLD PRESS PHOTO IN GAZA
15 FEBRUARI 2013

http://www.nu.nl/cultuur– overig/3209501/zweed-maakt- world-press-photo-in-gaza.html

DE TIJD.BE
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
15 FEBRUARI 2013

http://www.tijd.be/nieuws/ coda_expo/Zweedse_fotograaf_ wint_World_Press_Photo_2012. 9305219-3430.art

[4] RAVOTR
FRANSE BOMMEN OP MALI/VERWERPELIJK INGRIJPEN IN VERWERPELIJKE OORLOG
PETER STORM
16 JANUARI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/01/ 16/franse-bommen-op-mali- verwerpelijk-ingrijpen- verwerpelijke-oorlog/

[5] RAVOTR
SYRIE: HOE UITZICHTLOOS IS DE STRIJD
PETER STORM
9 FEBRUARI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/02/ 09/syrie-hoe-uitzichtloos-de- strijd/

[6] HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA AIRSTRIKES VIOLATED LAWS OF WAR
12 FEBRUARI 2013

http://www.hrw.org/news/2013/ 02/12/israël-gaza-airstrikes- violated-laws-war

[7] UITPERS.BE
VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2009

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=2278

[8] WIKIPEDIA
DREYFUSS AFFAIR

http://en.wikipedia.org/wiki/ Dreyfus_affair

[9] WIKIPEDIA
BALFOUR DECLARATION

http://en.wikipedia.org/wiki/ Balfour_Declaration

IF AMERICANS KNEW
THE ORIGIN OF THE PALESTINE-ISRAËL CONFLICT

http://www.ifamericansknew. org/history/origin.html

UITPERS.BE
60 JAAR ISRAËL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=2033

[10] Het Turkse Rijk was bondgenoot van Keizerrijk Duitsland en de Oostenrijks-Hongaarse monarchie geweest tegen de Geallieerde overwinnaars. Groot-Brittannië en Frankrijk Italië  [later kwamen de VS in de strijd].

[11]LET OP:
De in onderstaande link als ”Joden” gekwalificeerde termen zijn tendentieus
Bezwaar gold niet het feit dat ”de Joden” [van wie een kleine gemeenschap reeds voor het zionisme in Palestina in vrede leefden met de Arabieren] kwamen, maar het zionistische streven, in het land van de Arabische Palestijnen een Staat te stichten.

WIKIPEDIA
ARABISCH-PALESTIJNSE OPSTAND

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Arabisch-Palestijnse_opstand

[12]”The Deir Yassin Massacre of Palestinians by Jewish soldiers
“For the entire day of April 9, 1948, Irgun and LEHI soldiers carried out the slaughter in a cold and premeditated fashion…The attackers ‘lined men, women and children up against the walls and shot them,’…The ruthlessness of the attack on Deir Yassin shocked Jewish and world opinion alike, drove fear and panic into the Arab population, and led to the flight of unarmed civilians from their homes all over the country.” Israëli author, Simha Flapan, “The Birth of Israël.””

IF AMERICANS KNEW
THE ORIGIN OF THE PALESTINE-ISRAËL CONFLICT

http://www.ifamericansknew. org/history/origin.html

[13] UITPERS.BE
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007

http://www.uitpers.be/index. php/2011-07-25-15-55-33

[14] Ondanks de Israëlische militaire terugtrekking uit Gaza in 2005 is Israël volgens de 4e Conventie van Geneve nog steeds een bezettende macht, omdat het het luchtruim en de grenzen controleert.

Zie:

VRAAG EN ANTWOORD/ISRAËLS TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

http://www.politics.be/ duiding/596/#12

[15] BTSELEM

 “Land Expropriation and Settlements in the International Law
Published:  1 Jan 2013

The establishment of settlements in the West Bank violates international humanitarian law which establishes principles that apply during war and occupation. Moreover, the settlements lead to the infringement of international human rights law.

The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

http://www.btselem.org/ settlements/international_law

[16] BTSELEM
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/ settlements

[17] WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_446_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_452_Veiligheidsraad_ Verenigde_Naties

[18] CONTINUERING NEDERZETTINGENBOUW

”Meanwhile, Israël’s provision of preferential services and planning – such as the approval of thousands of new settlement housing units and the retroactive “authorization” of settlement outposts – encouraged and facilitated civilian settlement in occupied territory in violation of the Geneva Conventions.”

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAËL/PALESTINE/NEW ABUSES,NO JUSTICE
14 FEBRUARI 2013

http://www.hrw.org/news/2013/ 02/14/israëlpalestine-new- abuses-no-justice

UIT
WORLD REPORT 2012

http://www.hrw.org/world– report/2013

[19] NOS
TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN
7 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/438097– timmermans-veroordeelt- bouwplan.html

[20] NRC
ISRAËL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP DE WESTOEVER-VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/israël-bouwt-versneld- huizen-op-westoever-na- opwaardering-palestina/

[21] VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSSTAAT/BEGIN ERKENNING PALESTIJNSE RECHTEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/vn– erkennen-palestina-als- waarnemersstaatbegin- erkenning-palestijnse-rechten- 2/

[22] NU.NL
EU ROEPT ISRAËLISCHE AMBASSADEUR OP HET MATJE
5 DECEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/ 2975012/eu-roept-israëlische- ambassadeur-matje.html

[23] NOS
AMBASSADEURS ISRAËL OP HET MATJE
3 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/447254– ambassadeurs-israël-op-het- matje.html

[24] EUROPA NU
EP KEURT HANDELSOVEREENKOMST OVER MEDICIJNEN MET ISRAËL GOED
23 OCTOBER 2012

http://www.europa-nu.nl/id/ vj3zppn447z4/nieuws/ep_keurt_ handelsovereenkomst_over?ctx= vg9pijs4vzzn&s0e=vhdubxdwqrzw& start_tab0=20

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
EUROPEES PARLEMENT KEURDE ACAA-HANDELSVERDRAG MET ISRAËL GOED, OP NAAR DE VOLGENDE RONDE
5 NOVEMBER 2012

http://www.palestina-komitee. nl/NPK-berichten/401

EUROPEAN PARLIAMENT APPROVES EU/ISRAËL TRADE DEAL/LETTER TO MRS ASHTON, EU CHIEF FOREIGN AFFAIRS
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ european-parliament-approves- euisraël-trade-dealletter-to- mrs-ashtoneu-chief-foreign- affairs/

[25] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

The Court finds that the construction by Israël of a wall in the Occupied Palestinian
Territory and its associated régime are contrary to international law;  it states
the legal consequences arising from that illegality

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca
[26] ”Thousands of Palestinians have difficulty going to their fields and marketing their produce in other areas of the West Bank. The areas west of the Barrier are one of the most fertile areas in the West Bank, and the agriculture there generates, according to the World Bank, 8 percent of Palestinian agricultural production. The harm to the farming sector prevents Palestinian farmers from gaining additional income and prevents an increase in the number of Palestinians working in agriculture, which is a major sector of the Palestinian economy.”

BTSELEM
SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[27] PALESTINA-ISRAËL INFO VOOR JONGEREN
BEZETTING
DE MUUR

”Op dit kaartje is goed te zien, hoe de Palestijnse stad Qalqilya vrijwel geheel is omsloten door het Israëlische Veiligheidshek (de apartheidsmuur). Alleen via twee controleposten in oostelijke richting kunnen de bewoners hun stad (en de directe omgeving) verlaten”.

http://www.palestina-israël. info/demuur.html

[28] VERBOD OP COLLECTIEVE STRAF

”Art. 33. No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

Pillage is prohibited.

Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

ARTIKEL 33, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/ FULL/380?OpenDocument

[29] ”During 2012, Israëli security forces unlawfully demolished hundreds of Palestinian homes and buildings in areas under sole Israëli control.”

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAËL/PALESTINE: NEW ABUSES, NO JUSTICE
14 FEBRUARI 2013

http://www.hrw.org/news/2013/ 02/14/israëlpalestine-new- abuses-no-justice

[30] AMNESTY INTERNATIONAL
SUFFOCATING GAZA-THE ISRAËLI BLOCAKDE’S EFFECT ON PALESTINIANS
1 JUNI 2010

http://www.amnesty.org/en/ news-and-updates/suffocating- gaza-israëli-blockades- effects-palestinians-2010-06- 01

BTSELEM
THE GAZA STRIP
THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege

[31] ” Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.  ”

ARTIKEL 54, PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF AUGUST 1949, AND RELATING
TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL l)

http://www.unhcr.org/refworld/ docid/3ae6b36b4.html

[32] BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAËL CRIMES
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 7774988.stm

[33]
UITPERS.BE
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1904

[34] AMNESTY INTERNATIONAL
GAZA BLOCKADE: STILL OPERATIONAL, STILLVIOLATING HUMAN RIGHTS
23 OCTOBER 2012

http://blog.amnestyusa.org/ middle-east/gaza-blockade- still-operational-still- violating-human-rights/

”Israël should end its punitive closure of Gaza, which Israëli leaders have said was partly to pressure Hamas to release captured Israëli soldier Gilad Shalit, but which extends far beyond denying military shipments to Hamas.”

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAËL: FOLLOW PRISONER EXCANGE BY ENDING BLOCKADE
18 OCTOBER 2011

http://www.hrw.org/news/2011/ 10/18/israël-follow-prisoner- exchange-ending-blockade

[35] BTSELEM
ADMINISTRATIVE DETENTION

http://www.btselem.org/ administrative_detention

[36] UITPERS.BE
WELKOM IN DE HEL: STRUCTURELE ISRAËLISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEN AANZIEN VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN
ASTRID ESSED
JUNI 2009

http://www.uitpers.be/index. php/2011-07-25-15-55-33

[37] BTSELEM
TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERROGATIONS

http://www.btselem.org/torture

UITPERS.BE
WELKOM IN DE HEL. STRUCTURELE ISRAËLISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEN AANZIEN VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN
JUNI 2009
ASTRID ESSED

http://www.uitpers.be/artikel_ view.php?id=2386

[38] BTSELEM
DETAINEES AND PRISONERS
MINORS IN DETENTION

http://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody

[39] DOCUMENT-ISRAËL/OPT: HUNGER STRIKER GRAVELY ILL, LIFE AT RISK
12 FEBRUARI 2013

http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/003/2013/ en/8b52302d-3d1f-4375-96c3- 749b5df573d6/mde150032013en. html

AL JAZEERA

PALESTINIANS RALLY FOR HUNGERSTRIKER

15 FEBRUARI 2013

http://www.aljazeera.com/news/ middleeast/2013/02/ 2013215143313563462.html

[40] DOCUMENT-ISRAËL/OPT: HUNGER STRIKER GRAVELY ILL, LIFE AT RISK
12 FEBRUARI 2013

http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/003/2013/ en/8b52302d-3d1f-4375-96c3- 749b5df573d6/mde150032013en. html

AL JAZEERA

PALESTINIANS RALLY FOR HUNGERSTRIKER

15 FEBRUARI 2013

http://www.aljazeera.com/news/ middleeast/2013/02/ 2013215143313563462.html

[41] BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAËLISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ bezoek-netanyahu-aan- nederlandnederland- legitimeert-israëlische- bezetting/

[42] BTSELEM
GAZA STRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC 08, 19 JANUARY 09

http://www.btselem.org/gaza_ strip/castlead_operation

[43]
NOS
OFFENSIEF ISRAËL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/440544– offensief-israël-tegen-top- hamas.html

[44] DE WERELD MORGEN.BE
DE OORLOG IN GAZA: MYTHES EN REALITEIT
21 NOVEMBER 2012

http://www.dewereldmorgen.be/ blogs/yuri-de-belder/2012/11/ 21/de-oorlog-in-gaza-mythes- en-realiteit

BTSELEM
KILLING UNDER THE COVER OF CLOUDS
4 DECEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_ strip/20121204_yael_stein_oped

[45] HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: PALESTINIAN ROCKETS UNLAWFULLY TARGETED ISRAËLI CIVILIANS
24 DECEMBER 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 12/24/gaza-palestinian- rockets-unlawfully-targeted- israëli-civilians

[46] NU.NL
WAPENSTILSTAND ISRAËL EN PALESTIJNEN IN GAZA
21 NOVEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/ 2964208/wapenstilstand-israël- en-palestijnen-in-gaza.html

[47] HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT PALESTIJNSE REGERING
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2006

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1384

[48] ISRAËLISCHE SCHENDING WAPENSTILSTAND

NOS
DODE BIJ GRENS ISRAËL-GAZA
23 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/443765– dode-bij-grens-israëlgaza.html

NU.NL
ISRAËLISCHE SOLDATEN SCHIETEN PALESTIJN DOOD IN BUFFERZONE
23 NOVEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/ 2965451/israëlische-soldaten- schieten-palestijn-dood-in- bufferzone.html

DE REDACTIE.BE
EEN DODE BIJ GRENS TUSSEN ISRAËL EN GAZA
23 NOVEMBER 2012

http://www.deredactie.be/cm/ vrtnieuws/buitenland/ ConflictinGaza/121123Dode_ GazaIsraël

[49] HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: PALESTINIAN ROCKETS UNLAWFULLY TARGETED ISRAËLI CIVILIANS
24 DECEMBER 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 12/24/gaza-palestinian- rockets-unlawfully-targeted- israëli-civilians

[50] RECHT OP TERUGKEER PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN
NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
DE BETEKENIS VAN VN RESOLUTIE 194 (lll)

http://www.palestina-komitee. nl/soemoed/27/241