Over Uitpers

Facebooktwittergoogle_plusmail

Media, politiek en economie. Veelal is de scheidingslijn niet helemaal duidelijk. Media geraken geketend of spreken de woorden van hun broodheren. Het ene feit wordt uitvergroot, het andere verzwegen.

s t e u n  o n s!

Er is een nieuwe doctrine, aldus Ignacio Ramonet in Le Monde Diplomatique, “het is la ‘pensee unique’, de enige die toegelaten is door een onzichtbare en alomtegenwoordige opiniepolitie”. Ondertussen zijn ook de media volledig onderhevig aan de wetten van de vrije markt. Ze moeten tegen mekaar op concurreren, zodat de dwang voor een goed verhaal en inslaande beelden het maatschappelijk kader van de gebeurtenissen dreigen te verdringen.

Uitpers is een initiatief dat het anders wil aanpakken. Met Uitpers hoopt de redactie over een rustpunt te beschikken in tijden waar het nieuws doorgaans vluchtig wordt gebracht. Een onafhankelijk en ongebonden initiatief, dat het eenheidsdenken wil doorbreken en nieuws over internationale politiek in een maatschappelijke context plaatst.

Uitpers verschijnt enkel op het Internet, omdat het meer en meer verspreid geraakt en zovele initiatieven in het verleden op de muur van de financiële haalbaarheid te pletter zijn geslagen.

U kan maandelijks een voorstelling met korte inhoud doorgemaild krijgen indien u dat wenst. Vul uw Email-adres in bij onze rubriek “Nieuwsbrief”, en u ontvangt vanaf het volgende nummer onze nieuwsbrief. Reacties of bedenkingen? Eén adres: de Uitpers Redactie, waarvan u hieronder de contactlink vindt.

Uitpers startte in september 1999 met een maandelijkse editie op het web. Nu kan u al meer dan 2800 artikels van ons terugvinden. Ons uitgebreid archief geeft een overzicht van onze journalistieke productie in de vorige nummers. Het aantal medewerkers en bijdragen is gestaag toegenomen, het aantal raadplegingen eveneens. Dat is totnogtoe allemaal gebeurd door een ploeg van mensen die volkomen gratis werken.

Op die korte tijd hebben we Uitpers met uiterst beperkte middelen toch kunnen uitbouwen tot een solide bron van informatie over internationale verhoudingen. We willen geleidelijk een stapje verder gaan door ook tussen de maandelijkse magazines door snel op de actualiteit te kunnen inpikken. We willen ook vanaf nu enkele medewerkers ten minste voor hun onkosten kunnen vergoeden. We willen daarnaast ook promotie maken voor Uitpers, want onbekend is zeker onbemind.

Om Uitpers verder uit te bouwen is er een minimum aan financiële inkomsten nodig. Op subsidies of rijke sponsors moeten we niet rekenen. Daarom doen we een beroep op uw financiële steun. Elke bijdrage is erg welkom!

Wil je de redactie contacteren ? Gebruik dan ons Contactformulier

Specifieke problemen met de site? Contacteer dan de Uitpers Webmaster

Uitpers is een elektronisch tijdschrift, gemaakt door een onafhankelijke redactie.

Alle rechten voorbehouden. Overname van berichten zonder toestemming van de redactie is verboden.