INTERNATIONALE POLITIEK

APP protesteert tegen ondertekening akkoord met Israël

Op 14 december ondertekenden minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, en zijn Israëlische collega Silvan Shalom een bilateraal akkoord inzake douaneaangelegenheden tussen Israël en België. Het Actieplatform Palestina (APP) toont zich daarover uitermate verbaasd. Het APP vraagt minimaal dat België een evaluatie van de Israëlische politiek in de bezette gebieden houdt, met name over de niet-naleving van het associatieakkoord met de EU, over het manifest en op grote schaal schenden van de mensenrechten, het niet uitvoeren van VN-resoluties en de weigering zich terug te trekken uit de bezette gebieden, vooraleer nieuwe akkoorden af te sluiten.

In juli jl. stemde België in met een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die de lidstaten oproept maatregelen te nemen om Israël ertoe te bewegen het recent advies van het Internationaal Gerechtshof na te leven. Deze zomer gaf het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te kennen dat de bouw van de muur in de bezette Palestijnse gebieden in strijd is met het internationaal recht en dient te worden afgebroken. Nu moeten we vaststellen dat België met woorden de bouw van de muur door Israël afkeurt, maar in daden Israël niets in de weg legt, integendeel.

Vanuit Europa en de Verenigde Naties is er al meermaals gewezen op de Israëlische mensenrechtenschendingen en het niet nakomen van internationale verplichtingen. Zo stemde het Europees Parlement op 10 april 2002 een resolutie die de opschorting vraagt van het EU- Associatieakkoord met Israël, wat trouwens door onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken is gesteund.

Het gebrek aan internationale druk zorgt er voor dat de situatie voor de Palestijnse bevolking dramatisch blijft. Onlangs publiceerde het Euromediterrane Mensenrechtennetwerk (EMHRN, een groep van 80 mensenrechtenorganisaties uit Europa, Israël en de Arabische wereld), een rapport waarin nog maar eens gewezen wordt op de talrijke Israëlische mensenrechtenschendingen in de bezette gebieden maar ook tegen de Palestijns-Arabische minderheid in Israël zelf. Een EMHRN-delegatie van Israëlische en Palestijnse mensenrechtenactivisten heeft in een bezoek aan de Europese instellingen gevraagd dat er vanuit Europa acties komen die een einde kunnen maken aan de mensenrechtenschendingen. Volgens het EMHRN vergemakkelijkt de lakse houding van de EU en haar lidstaten de Israëlische mensenrechtenschendingen .

Het APP vindt het dan ook bijzonder vreemd en ongepast dat ons land in dergelijke omstandigheden akkoorden sluit met de Israëlische regering. Onze regering geeft een absoluut verkeerd signaal en laat uitschijnen dat ons land het niet zo nauw neemt met het internationaal recht en de mensenrechten. Ons land moet juist politieke druk uitoefenen zodat Israël ertoe wordt aangezet zich als een normale rechtsstaat te gedragen.

Het APP herhaalt dat het van de Belgische regering vraagt om maatregelen te nemen om:

  1. ervoor te zorgen dat de Israëlische regering het advies van het Internationaal Gerechtshof navolgt en de Muur afbreekt;
  2. een politieke sanctie tegen Israël te treffen en het Associatieakkoord op te schorten;

  3. een internationale beschermingsmacht te sturen;

  4. alle import en export van wapens tussen België en Israël op te schorten

 

Namens het Actieplatform Palestina

Wim Leysens,
Coördinator APP
0495-71.02.54
info@actieplatformpalestina.be

Koen Stuyck
Persverantwoordelijke
Algemeen Secretariaat
Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11 vzw
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
België
tel: +32 2 536 11 51 * GSM +32 496 80 78 93
fax: +32 2 536 19 10
e-mail: Koen.Stuyck@11.be
website: www.11.be

(Uitpers, nr. 60, 6de jg., januari 2005)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email

Ursula of de chaos

Als de herverkiezing van Ursula von der Leyen voor een tweede mandaat als Voorzitster van de Europese Commissie iets geleerd heeft, dan is het wel dat de verdeeldheid en…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×