INTERNATIONALE POLITIEK

Antikernwapenactivist moet gevangenis in

Image

Te midden van verhoogde nucleaire spanningen tussen de NAVO en Rusland in Europa, stapte de Amerikaanse vredesactivist John LaForge op 10 januari 2023 een Duitse gevangenis in Hamburg binnen om een straf uit te zitten voor protesten tegen VS-kernwapens op de Duitse luchtmachtbasis Büchel. Büchel ligt op goed 200 km van Kleine-Brogel, de Belgische luchtmachtbasis waar eveneens kernbommen liggen. In totaal liggen er ongeveer 100 VS-kernwapens in Europa. Ook in Italië, Nederland en Turkije staan ze opgesteld.

LaForge is de eerste VS-burger die tot een gevangenisstraf is veroordeeld als gevolg van een protestactie tegen kernwapens in Duitsland. Een Duitse rechtbank veroordeelde de 66-jarige codirecteur van Nukewatch (Wisconsin, VS) voor zijn deelname aan twee “go-in” acties op de Duitse luchtmachtbasis in 2018. Bij een van de acties drong hij de basis binnen en klom bovenop een bunker die mogelijks B61 thermonucleaire zwaartekrachtbommen bevatte. LaForge werd veroordeeld tot een geldboete van 1.500 euro, in beroep verlaagd tot 600 euro. Hij weigert echter de geldboete te betalen en moet daarom 50 dagen gevangenisstraf uitzitten. Hij diende ook beroep in bij het Duitse grondwettelijk hof omdat hij vindt dat zijn rechten op verdediging zijn geschonden. De rechtbank weigerde immers experten uit te nodigen die een getuigenis konden afleggen over zijn standpunt dat zijn actie een vorm van “misdaadpreventie” is.

LaForge geeft een aantal redenen waarom hij de geldboete weigert te betalen: “Eén reden is dat mijn protest niet verkeerd was of een vergissing in welke zin dan ook, terwijl het betalen van de boete impliceert dat ik schuldig ben aan een vorm van overtreding of wangedrag. Verder lijkt het betalen op een verontschuldiging of berouw van mijn kant, wat niet gegrond is. Ik geloof dat elke geweldloze actie tegen voorbereidingen tot massavernietiging met kernwapens in het algemeen belang is. Verder was mijn zogenaamde ‘overtreding’ een poging tot misdaadpreventie, of een optreden tegen een aan de gang zijnde overheidscriminaliteit, en als zodanig een burgerplicht.”

De VS-kernbommen in Europa zijn ontplooid in het kader van de nucleaire taakverdeling in NAVO-verband. Het zijn de gevechtsvliegtuigen (behalve in het geval van Turkije) van de betrokken landen die in oorlogstijd verantwoordelijk zijn voor het inzetten ervan en daar jaarlijks op oefenen. Volgens LaForge komt de politieke van de nucleaire taakverdeling overeen met het plannen van een massamoord en is ze in strijd met verschillende verdragen en verplichtingen in het internationaal recht. “Mijn optreden in Büchel was gebaseerd op internationale wettelijke verplichtingen, die in de woorden van de Neurenbergse principes ‘iedere burger binden’”, aldus Laforge.

Voordat hij de gevangenis inging, zei LaForge: “De plannen en voorbereidingen van de Amerikaanse en Duitse luchtmacht om de hier in Duitsland gestationeerde kernwapens te gebruiken, zijn een criminele samenzwering om bloedbaden aan te richten met straling en vuurstormen. De gerechtelijke autoriteiten hebben in deze zaak de verkeerde verdachten vervolgd.”

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Miljardensteun aan Oekraïne voor bodemloze oorlogsput

Er kwam veel politiek gesjacher aan te pas, maar uiteindelijk kreeg het Witte Huis zijn miljardensteunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan gestemd in het Congres. Voor Oekraïne is er…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Klimaschutzprogramm. Duitse klimaatregering in eindsprint

Hoe zou het gaan met de Duitse Groenen? Of, om de vraag anders te stellen, slaat het Duitse klimaatbeleid aan bij de kiezer? Op deze vragen valt geen eenduidig…

Print Friendly, PDF & Email
Standpunt van de redactie: De schijnbescherming van rechts

You May Also Like

×