INTERNATIONALE POLITIEK

Anti-islamtoon in Nederland


1. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra heeft gelijk dat de felle anti-islamtoon, die sommige prominente Nederlanders aanslaan, gevaarlijk is. Voor het neutraliseren van dat gevaar heeft het echter geen zin met de beschuldigende vinger naar Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders of Eshan Jami te wijzen, maar zal er aangestuurd moeten worden op een inhoudelijke discussie over onze parlementaire democratie. Daarvoor zal in Den Haag wel eerst het besef moeten groeien dat parlementaire democratie niet identiek is aan Democratie (met een hoofdletter), maar dat het hoogstens een geschikt middel is om daartoe te komen. Wie parlementaire democratie (het behartigen van partijbelangen) gelijkschakelt met Democratie (het behartigen van het ‘algemeen belang’), zoals ‘tout Den Haag’ doet, verwart bijgevolg middel met doel. Het is deze verwarring waar Geert Wilders al fulminerend handig ge(mis-)bruik van weet te maken. Met Democratie in de ware zin van het woord heeft dat echter niets van doen, hoe hoog de PVV-voorman ook opgeeft op democratische wijze gekozen te zijn.

2. Hoewel ik het met Femke Halsema eens ben dat Ayaan Hirsi Ali ook buiten de landsgrenzen moet worden bewaakt, wordt daarmee het probleem – de doodsbedreigingen die aan haar adres worden geuit – niet opgelost. Die oplossing ligt nu eenmaal bij de politica zelf, in plaats van bij haar bewaking. Daarvoor zal zij haar niet aflatende ‘persoonlijke’ strijd tegen de islam en zijn stichter in het perspectief moeten plaatsen van de wereldomvattende strijd voor de vrede. Het ultieme politieke doel, zoals dat met name spreekt uit de wereldwijd onderschreven Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit alomvattende – persoonlijke, partijpolitieke en nationale belangen overstijgende – ideaal zal namelijk nooit van de grond kunnen komen door op de man te spelen, dus je medemens te schofferen op grond van zijn/haar geloofsovertuiging waarin je jezelf niet kunt vinden of teleurgesteld bent. Vrede sluit namelijk geen enkele levens- en/of wereldbeschouwing buiten, dus vergt verdraagzaamheid van een ieder in de wereld, op basis van inclusief denken. Denken vanuit het besef dat de waarheid in het midden ligt en niet exclusief in boeken als de Thora, de Bijbel, de Koran, het Communistisch Manifest of in wetenschappelijke literatuur van welke aard dan ook. Laat staan bij een supermacht als de VS of de Amerikaanse denktank American Enterprise Insitute, waarvoor Ayaan werkt. 

Wouter ter Heide

(Uitpers, nr 91, 9de jg., november 2007)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email

Angst en beven van Teheran tot Tel Aviv: de opera.

Driehonderd drones of meer, plus een niet gespecifieerd aantal ballistische missielen (maar van de tragere soort, gemakkelijker op te sporen dan de supersonische raketten die Iran ook heeft) die…

Print Friendly, PDF & Email

Met zijn militaire aanval op Israël, speelt Iran Netanyahu in de kaart

Zaterdagavond laat lanceerde Iran een luchtaanval op militaire faciliteiten in Israël – de eerste rechtstreekse Iraanse aanval op Israëlische bodem ooit. De actie zat er al een tijdje aan…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×