Alarmerende inmenging en onderworpenheid

Gemeenschappelijke verklaring van vier organisaties (Armeense, Assyrische, Koerdische en Turkse), afkomstig uit de politieke emigratie vanuit Turkije over de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006

 De grijze wolf van de PS is niet de enige verkozene van Turkse origine, die door een ultranationalistische en negationistische campagne van het regime van Ankara werd gesteund. Verscheidene politici van Turkse origine die op 8 oktober werden verkozen hebben tijdens hun verkiezingscampagne verklaringen afgelegd conform de instructies van het regime van Ankara. PS-, MR- en CdH kandidaten die werden herverkozen, hebben zich al jarenlang onderscheiden door hun negationistische standpunten betreffende de genocide op de Armeniërs en de Assyriërs.

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 hebben nogmaals bevestigd dat verschillende traditionele politieke partijen van België, ondanks alle waarschuwingen, goed hebben samengewerkt met het Turkse ultranationalisme en extreemrechts om zo enkele stemmen te winnen bij de Turkse gemeenschap, die gegijzeld is door het Turkse regime.

De Minister van Justitie, Laurette Onkelinx, heeft niet geaarzeld om een grijze wolf, leider van een extreemrechtse vereniging die nauwe banden heeft met de Turkse neofascistische partij MHP, op de PS-lijst te zetten om zo wat stemmen te winnen in haar gemeente Schaarbeek.

Onmiddellijk na de stembusgang kondigde de lijsttrekker van Ecolo Schaarbeek aan dat de aanwezigheid van deze grijze wolf binnen de PS-groep één van de redenen was om in zee te gaan met de lijst van de Burgemeester (MR) en dit ondanks hun voorakkoord met de Parti Socialiste (PS) en het Centre Démocrate Humaniste (CdH) om in een olijfboomcoalitie te stappen.

De Schaarbeekse PS-leiders verdedigden zich door te beweren dat ze de ware aard van de vereniging, waarvan een medekandidaat nog altijd bestuurslid is, niet kende.

Een dergelijke onvoorzichtigheid ten aanzien van de ultranationalistische kandidaten kan men enkel verklaren door de slechte kennis van de gemeenschappen van buitenlandse origine of van de ultranationalistische structuren die uit deze gemeenschappen zijn ontstaan.

Als organisaties voor de verdediging van de mensen- en de volkerenrechten, zowel in Turkije als in België, waarschuwen wij de politieke partijen en de Belgische media al meer dan tien jaar tegen de ultranationalistische dreiging die weegt op het Belgische politieke leven. Juist voor de lokale verkiezingen, op 3 oktober 2006, lanceerden wij een gemeenschappelijke oproep:

 

 

“Als organisaties die opkomen voor de mensen- en volkerenrechten in Turkije en in België, waarschuwen wij hiermee nogmaals alle democratische burgers voor de postelectorale gevaren die dit schandalig gedrag met zich meebrengt en roepen wij hen op om niet te stemmen op deze lijsten die extreemrechtse en ultranationalistische kandidaten bevatten. Het cordon sanitaire… is absoluut noodzakelijk, maar niet enkel tegen het Vlaams Belang of het Front National. Het cordon is tevens noodzakelijk tegen alle varianten van extreemrechts of ultranationalisme.”

 

De Grijze Wolven zijn bovendien niet alleen in Turkije bekend. Ook de Belgische publieke opinie heeft hen leren kennen toen zij op 17 november 1998 de lokalen van het Koerdisch Instituut te Brussel en van een andere Koerdische en Assyrische vereniging in brand staken. Zij maakten toen het teken van de grijze wolven en zwaaiden met de vlag van de neofascistische partij MHP.

De daders van deze misdaad blijven nog altijd ongestraft. Bovendien ziet de minister van Justitie er geen graten in om een grijze wolf op de kieslijst van de PS te zetten.

Twee jaar geleden al plande de minister van Justitie Onkelinx haar verkiezingscampagne om Schaarbeek te veroveren. Zij rekende hiervoor op de Turkse lobby. In maart 2005 ging zij van start met een ontbijt in haar kabinet met de hoofdredacteur van het Turkse dagblad Hürriyet en de staatssecretaris Emir Kir. Om zich te verzekeren van de steun van de Turkse media en de nationalistische verenigingen, legde zij tijdens deze ontmoeting verklaringen af die ten zeerste werden geapprecieerd door de negationisten van de Armeense en Assyrische genocide.

Op 26 november 2005 lanceerde zij haar eigenlijke campagne die bestemd was voor de Turkse gemeenschap tijdens een ‘multiculturele avond’ die in de Regata Bar werd georganiseerd door de regionale vertegenwoordiger Emin Özkara (PS) en militanten van de Turkse lobby.

Tijdens haar slotcampagne in de straten van Schaarbeek, werd zij altijd begeleid door haar ultranationalistische medekandidaten.

Het is erg veelbetekenend dat het dagblad Hürriyet op de dag van de verkiezingen, op 8 oktober jl., haar kiezers van Turkse origine heeft opgeroepen om de MR te sanctioneren wegens diens houding in de Armeense kwestie en om massaal voor Mevr. Onkelinx te stemmen.

Het verontrust ons dat de Belgische media hun kritiek focussen op enkele spectaculaire gevallen zoals de grijze wolf van de PS. Nochtans is deze grijze wolf, die zeer dierbaar is aan Mevr. Onkelinx en haar partij, niet de enige verkozene van Turkse origine die door een ultranationalistische en negationistische campagne van het regime van Ankara werd gesteund.

Meerdere kandidaten van Turkse origine hebben tijdens hun verkiezingscampagne verklaringen aan de Turkse pers afgelegd die conform de instructies van het regime van Ankara waren.

Sommigen van hen waren reeds lid van de gemeenteraden of de regionale of federale parlementen: twee verkozenen van de PS, twee van de MR en twee van de CdH in de gemeente Schaarbeek, twee verkozen van de PS in Sint-Joost-ten-Noode, een PS-verkozene in de stad Brussel, één PS en één CD&V verkozene in Evere, één CD&V-verkozene in Antwerpen, twee verkozenen van de Sp.A in Gent… Als verkozene hebben zij zich al meerdere jaren onderscheiden door hun negationistische standpunten betreffende de Armeense en Assyrische genocide.

De negationistische houding van een huidige staatssecretaris in de Brusselse regering (PS) werd trouwens door een rechtbank bevestigd in een proces dat hij tegen twee journalisten had aangespannen.

Een MR-verkozene in Schaarbeek heeft een boek geschreven waarin hij het officiële partijstandpunt betreffende de Armeense en Assyrische genocide betwist en waarin hij stelt dat het de Armeniërs zijn die de Turken in 1915 hebben afgeslacht. Dit boek heeft hij vervolgens aan alle leiders en leden van de MR uitgedeeld.

Tijdens de 90ste verjaardag van de genocide (april 2005) op de Armeniërs en de Assyriërs hebben meerdere verkozenen en kandidaten van de PS, MR of CdH, inclusief een schepen in Schaarbeek die nu herverkozen werd, negationistische betogingen georganiseerd. Sommigen hebben de vernietiging van het Armeense gedenkteken in Elsene gevraagd. De PS, MR en de CdH worden zeer zeker onderworpen aan de negationistische chantage en hebben deze personen opnieuw op hun kieslijsten geplaatst.

Tijdens de herdenkingen van de 90ste verjaardag van de genocide op de Armeniërs en de Assyriërs, hebben bepaalde politici van deze partijen zich solidair getoond met het Armeense en het Assyrische volk en bekritiseerden zij het negationistische regime van Ankara. Maar de lijsttrekkers van deze partijen hebben zich meerdere malen naar de Turkse verenigingen begeven, die ten dienste staan van de lobby van Ankara, om zich te verzekeren van hun electorale steun.

Het gaat hier duidelijk om een hypocriete houding.

Momenteel wordt de verkiezing van 77 (van de 202) kandidaten van Turkse origine in verschillende Brusselse, Waalse of Vlaamse gemeentes toegejuicht door de Turkse media als een ‘historische overwinning’ en ‘een verovering’ van de Turken zonder enig onderscheid te maken in hun ideologische overtuiging of politieke sympathie.

Het wordt tijd dat men, zeker met het naderen van de parlementaire verkiezingen in 2007, serieus begint na te denken over de dramatische en gevaarlijke consequenties van dergelijke zuivere electorale overwegingen van deze politieke partijen.

Wij roepen alle Belgische politieke partijen op om erg waakzaam te blijven, niet enkel voor autochtoon extreem-rechts maar ook voor alle varianten van extreem-rechts of van welk ultranationalisme dan ook.

 

 

Brussel, 30 oktober 2006

 

Bogos Bogosian

De Vereniging van Democratische Armeniërs van België

aadb.asbl@hotmail.com

 

Nahro Beth-Kinne

De Verenigingen van Assyriërs van België

nahro.beth-kinne@scarlet.be

 

Dogan Özgüden

Stichting Info-Türk

http://www.info-turk.be

 

Derwich M. Ferho

Koerdisch Instituut te Brussel

Koerdisch Instituut

 

Tel: 02 – 215 35 76

Collectif1971@scarlet.be 

(Uitpers, nr. 81, 8ste jg., december 2006)

(Visited 3 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 85 Times, 1 Visit today