Afghaanse nachtmerrie voor Biden

Een jaar geleden, 29 februari 2020, sloten de VS en de Afghaanse Taliban in Doha, Qatar, een overeenkomst. De Taliban zouden terreurorganisaties uit het land weren. Ze zouden later met de regering in Kaboel praten. Het geweld van hun kant zou minderen. In ruil moesten er veel gevangenen worden vrijgelaten, en zouden de VS-troepen zich tegen 1 mei 2021 volledig terugtrekken uit Afghanistan. Donald Trump wou zich verder over dat land niet bekommeren, de soldaten moesten naar huis.

Al Qaida

Dat zou dus over minder dan drie maan den een feit moeten zijn. Er blijven nog nauwelijks VS-militairen over, 2500, die vooral logistieke steun geven aan het amechtige Afghaanse regeringsleger.
Maar het akkoord van Doha lekt fel. Van onderhandelen tussen Kaboel en Taliban is geen sprake meer. De acties van de Taliban nemen helemaal niet af. En volgens rapporten van de VS en andere bronnen is Al Qaida zich weer stevig aan het nestelen. Al Qaida dat hier grote concurrentie heeft van IS

De Taliban ontkennen wel dat de vele moorden op onder andere bekende figuren hun werk zijn. Ambtenaren, journalisten, medewerkers van ngo’s zijn geliefkoosde doelwitten. Met vooral geëmancipeerde vrouwen in het vizier, onlangs werden twee vrouwelijke rechters van het Hooggerechtshof vermoord.

Het is vooral het heropduiken van Al Qaida dat Washington nu als voornaamste reden ziet om ‘Doha’ onder de loep te nemen. Er is wel meer: hoe Kaboel in handen van de Taliban geven zonder teveel gezichtsverlies.
Val

Want zoveel is wel zeker: als de VS-troepen volledig weg zijn, zal de regering in Kaboel het niet lang meer uithouden en trekken de Taliban, net als 25 jaar geleden, Kaboel weer binnen.
En dat draait wellicht uit op een nieuwe burgeroorlog. Met aan de ene kant de overwegend Pathaanse Taliban, aan de andere kant diverse andere groepen zoals Tadzjieken, Oezbeken, Hazara’s die het onder de Taliban niet onder de markt hadden. Dat is wat in 1996 al gebeurde nadat de Taliban de baas werden in Kaboel. Nagenoeg al wie nu in Kaboel en de rest van het land, gehecht is aan emancipatie, is beducht voor wat er na het vertrek van de VS-troepen zal gebeuren.

 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 532 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook