INTERNATIONALE POLITIEK

Actieplatform Palestina betreurt normalisering met Israël

De Vlaamse regering besliste begin oktober om een samenwerkingsakkoord met de Palestijnse Autoriteit te sluiten en de bilaterale relaties met Israël te herstellen. De concrete aanleiding hiervoor zijn de ‘hernieuwde vredesinspanningen van zowel Israëlische als Palestijnse zijde.’ Het Actieplatform Palestina is van mening dat de Vlaamse regering hiermee aan de Israëlische overheid een verkeerd signaal geeft op het ogenblik dat de uitbreiding van de nederzettingen en de bouw van de muur in versneld tempo blijven doorgaan.
 
De Vlaamse regering stopte de bilaterale samenwerking met Israël en de Palestijnse Autoriteit in 2001 omwille van het geweld en de schendingen van het internationaal recht. Volgens het Actieplatform Palestina is er geen reden om terug bilaterale relaties met Israël aan te knopen zolang dit land het internationaal recht blijft schenden. De Israëlische  terugtrekking uit de Gazastrook is immers geen stap in de richting van vrede, maar een opoffering om de strategische dominantie van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem te garanderen. Het Actieplatform Palestina vindt daarom juist dat de Vlaamse regering de druk op Israël moet verhogen zodat eindelijk werk wordt gemaakt van de stopzetting van de bezetting.
 
Premier Sharon verklaarde meermaals dat het terugtrekkingsplan een manoeuvre is om de Israëlische belangen, zie de nederzettingenexpansie, te garanderen. Daarnaast wil hij het politieke proces en reële vredesonderhandelingen met de Palestijnen tegenhouden. Ook de bouw van de Muur, die vorig jaar door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag werd veroordeeld, gaat onverminderd door. De Palestijnse staat die de Israëlische regering voor ogen heeft, strookt niet met de visie van de Vlaamse en Federale regering. De Palestijnse staat volgens premier Sharon is een verzameling van geïsoleerde enclaves op naar schatting tussen vijftig en tachtig procent van de Westelijke Jordaanoever en op de Gazastrook. Israël controleert de Jordaanvallei en behoudt de controle over Oost-Jeruzalem en de zes grote nederzettingsblokken op de Westelijke Jordaanoever.
 
De afgelopen dagen reageerde Israël ook met ongezien geweld tegen de raketaanvallen van de Palestijnse gewapende groeperingen tegen de Israëlische stad Sderot. Het Israëlische leger voerde zware aanvallen uit in Beit Hanun en Khan Younis. Bovendien maakte het leger voor het eerst gebruik van ‘geluidsbommen’ waarbij gevechtsvliegtuigen de geluidsbarrière doorbreken en aanvallen veinzen. Deze tactiek, die als ‘geluidsterrorisme wordt bestempeld, zou nooit gebruikt worden indien er nog Israëlische kolonisten in de Gazastrook  zouden wonen. Israël blijft echter wel een bezettende macht in de Gazastrook en het is bijgevolg verantwoordelijk voor het welzijn van de Palestijnse burgerbevolking. Het geweld van de Palestijnse gewapende groeperingen rechtvaardigen in geen geval Israëls schendingen van het internationaal humanitair recht. 
 
Het Actieplatform Palestina meent dat de Vlaamse regering, net zoals de Federale regering, de druk op Israël moet vergroten om het respect voor het internationaal recht af te dwingen. Enkel het respect voor het internationaal recht zal tot vrede in de regio kunnen leiden. Door de hernieuwing van de bilaterale relaties zendt de Vlaamse regering een verkeerd signaal naar Israël.
 
Meer informatie: Wim Leysens: 02/552.03.06, info@actieplatformpalestina.be
 
Actieplatform Palestina:
Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11, ACW nationaal, Broederlijk Delen, Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen, FOS-Socialistische Solidariteit, Intal, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, Protos, Pax Christi Vlaanderen, Socialisme zonder Grenzen, Christenen voor het Socialisme, Vlaams Internationaal Centrum, Vlaams Palestina Komitee, Vrede.

(Uitpers, nr. 69, 7de jg., november 2005)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×