Abrams duikt weer op (in Venezuala)

Op de zitting van de VN-Veiligheidsrgaad van 26 januari dook in de VS-delegatie een oude bekende op: Elliott Abrams. De Venezolaanse vertegenwoordiger Jorge Arreaza vond die aanwezigehid veelbetekenend: Abrams was onder VS-president Ronald Reagan de diplomaat-agent die instond voor de financiering van de Nicaraguaanse Contra’s om de regering in Nicaragua ten val te brengen.
Abrams is vlak voor die zitting van de Veiligheidsraad benoemd tot speciaal VS-gezant voor Venezuela. Dat is de man die dus jarenlang probeerde de sandinisten in Nicaragua van de macht te verdrijven door militaire en financiële steun te geven aan uiterst-rechtse milities. VS-president Donald Trump doet dus een beroep op iemand met ervaring om een regime te bevechten dat als vijandig wordt beschouwd.
De steun aan de Contra’s is een pijnlijke episode uit het bewind van Reagan. De sandinisten hadden in 1979 dictator Somoza verdreven.  Kort daarop begonnen diverse milities aanvallen uit te voeren op doelwitten als boerencoöperaties. Het VS-Congres wees financiële hulp aan de Contras af. Waarop diverse figuren zoals Abrams en kolonel Oliver North, lid van de VS-veiligheidsraad, de opbrengsten van wapenverkoop aan Iran doorsluisden naar de Contra’s. North en Abrams werden  later op een  proces veroordeeld. President George Bush verleende hen gratie.
Maar het gaat hier dus wel om iemand, Abrams, die ooit in de VS zelf is veroordeeld voor illegale financiering van rebellen om een  regering ten val te brengen.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 340 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook