De Franse Assemblée Nationale heeft met grote meerderheid het voorstel goedgekeurd om het recht op zwangerschapsonderbreking in de grondwet op te nemen. Die beslissing is er onder meer gekomen om te beletten dat iets zou kunnen gebeuren zoals in de VS waar het Hooggerechtshof een eerdere uitspraak van 1974 terugdraaide.

De toevoeging aan artikel 66 van de grondwet werd goedgekeurd met 337 stemmen voor, 32 tegen en 18 onthoudingen. Links en de regeringspartijen waren het eerder eens geworden over de precieze tekst.

Het initiatief kwam van La France insoumise (LFI). In hun tekst stond oorspronkelijk ook het recht op contraceptie. Uit vrees dat dit zou gezien worden als een abortusrecht zonder enige limiet, werd dat na overleg geschrapt.

De tekst moet immers nog naar de Senaat waar rechts een duidelijke meerderheid heeft. Voor een grondwetswijziging is ook het fiat van de Senaat vereist. En dat is niet gegarandeerd. Een tekst in die zin werd in de Senaat eerder verworpen. Indien de Senaat volgt, kan een referendum plaats hebben. Tenzij de regering met een wetsvoorstel komt dat aan het Congres (Assemblée en Senaat) wordt voorgelegd.

Preventie

De tegenstemmen en onthoudingen kwamen van enkele parlementsleden van de rechtse Les Républicains (LR) en van het uiterst-rechtse Rassemblement National (RN). Marine Le Pen van RN was afwezig. Ze had eerder gezegd dat geen enkele groep in het parlement tegen abortusrecht is, maar haar eigen fractie (89) is verdeeld.

Met de inschrijving in de grondwet willen de promotoren ervan beletten dat het abortusrecht in het gedrang zou komen, zoals in de VS. Herinner u de woorden van Simone de Beauvoir, aldus LFI-woordvoerster Mathilde Panot, namelijk dat in crisistijden de rechten van de vrouw onder druk komen.

Print Friendly, PDF & Email