INTERNATIONALE POLITIEK

Abortus in de grondwet!

Image

Frankrijk deed het ! Als eerste land ter wereld!

Maandag 4 maart keurde het Congres – bijeenkomst van Kamer en Senaat – een wijziging goed van art. 34 van de Grondwet met ‘de gegarandeerde vrijheid van vrouwen om gebruik te maken van het recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking’.

De tekst werd met een grote meerderheid goedgekeurd, nadat gelukkig ook de Senaat al eerder akkoord was gegaan. Dat was niet vanzelfsprekend, omdat de Senaat een rechtse meerderheid heeft met erg veel tegenstanders van abortus. Maar het was uiteindelijk de angst om als ‘ouderwets’ en ‘reactionair’ te worden bestempeld en niet te begrijpen wat de publieke opinie wil die de senatoren overstag liet gaan.

Dit is geen kleine overwinning. Het voorstel ontstond nadat in 2022 in de V.S. vrije toegang tot abortus werd teniet gedaan door het Hooggerechtshof. Er werden prompt zes verschillende voorstellen ingediend om het recht op abortus in de Grondwet te verankeren. Er moest één compromis worden gesloten: het ‘recht’ op abortus werd vervangen door de ‘vrijheid’ van vrouwen. Dat is minder ambitieus en maakt het nog steeds mogelijk dat een rechtse regering een regressieve wet laat goedkeuren, maar de vrijheid staat tenminste in de Grondwet en kan dus niet zo makkelijk ongedaan worden gemaakt.

De verankering van abortus in de Grondwet gebeurt precies vijftig jaar nadat in 1974 het recht op abortus dank zij Simone Veil wettelijk werd geregeld. De hele procedure nam achttien maanden in beslag en toont aan dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is. Een eerder voorstel van de communisten in 2017 was een roemloze dood gestorven. Diezelfde maandag 4 maart werd in Straatsburg een centrum voor gezinsplanning met graffiti beschadigd.

Denk ook aan de paus die nog maar één week geleden stelde dat de ‘gendertheorie’ een groot en wereldwijd gevaar is!

Overal ter wereld zijn vrouwenrechten bedreigd. De strijd is nog lang niet gestreden.

Achterstelling

Het zou uiteraard Frankrijk niet zijn mocht de hele plechtigheid niet met erg veel hoge woorden en nogal wat bombast gepaard zijn gegaan. En mochten niet tegelijk stemmen zijn opgegaan om alles te relativeren. Is dat nu de prioriteit van vandaag?

Het antwoord hierop kan enkel positief zijn.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat in 2024 nog steeds moet gewezen worden op de wereldwijde achterstelling van vrouwen.

Vrouwen en kinderen zijn de grootste slachtoffers van de genocide in Gaza en Palestina. Ze moeten sterven omdat Israël een schim najaagt, de totale vernietiging van Hamas. Dat deze vrouwen, in Gaza en overal elders, de sleutel zijn voor de toekomst van de samenleving, is wellicht de reden waarom ze moeten verdelgd worden.

Seksueel geweld tegen vrouwen is bovendien altijd en overal een oorlogswapen. Dat was zo in Bosnië, dat is zo in Kongo, dat blijft zo in Palestina.

Overal ter wereld zijn vrouwen trouwens het slachtoffer van seksueel geweld, algemeen en meer specifiek in de sport, cultuur, media, bedrijfsleven. Wie als vrouw ietsje hogerop wil krijgt er onvermijdelijk mee te maken. Het heeft alles te maken met macht en met het breken van andervrouws terechte ambitie om als zelfstandig mens door het leven te gaan. Het mag niet. Je moet sterk in je schoenen staan om tegen de trend in te gaan.

Vrouwen worden nog steeds achtergesteld als het gaat om lonen en pensioenen. Zij zijn het die moeten ‘zorgen’ en poetsen, zo slecht betaald als maar mogelijk is, en ja, eigenlijk liefst gratis, als vrijwilliger.

En vooral, het zit in de hoofden – en elders – van mannen. Ze hebben het nog steeds niet begrepen of als ze het begrepen hebben doen ze maar al te graag alsof ze het even vergeten zijn. Het is eigenlijk erg zielig dat nog steeds de noodzakelijke pariteit in panels bij debatten moet bevochten worden. Een klein voorbeeld, maar zo sprekend!

Wat het is: een gebrek aan respect. Een gebrek aan vertrouwen. Een behoefte aan macht. En wie het durft benoemen wordt gestraft.

Op 8 maart wordt de Internationale Dag voor vrouwenrechten gevierd! Er is reden om te vieren en om verder te werken aan sterkere organisaties met sterke eisen. Het ABVV vraagt vandaag eveneens een verankering van het recht op abortus in de Grondwet, zo lees ik, en hoe dan ook een verwijdering van abortus uit het strafrecht. Zeer verantwoorde en dringende eisen!

Tot slot: een klein woordje uitleg bij de foto boven dit artikel. In 2021 werd in Mexico 500 jaar verovering van de Azteekse stad Technochtitlan gevierd én 200 jaar onafhankelijkheid van Mexico. De burgemeester van Mexico City liet het standbeeld van Christoffel Columbus, op een druk kruispunt op één van Mexico City’s mooiste lanen, voorzichtigheidshalve weghalen. Het werd prompt vervangen door de vrouwenbewegingen die het rondpunt ook een nieuwe naam gaven: La Glorieta de las Mujeres que luchan’ ofte Rondpunt van strijdende vrouwen. Dat was dan ook weer niet de bedoeling en na maanden moeilijke discussies plaatste de burgemeester – Claudia Sheinbaum, huidige kandidaat president van de Republiek – er het prekoloniale beeld van de ‘Jonge vrouw van Amajac’. Momenteel staan er echter twee standbeelden, twee vrouwen!

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Fascistische Top in Madrid

Pride in Brussel. Op facebook zie ik oerdomme vrouwen in extase naar een slank mannenlijf staren. Ga naar Gaza, denk ik dan, daar zijn ook slanke lijven te zien,…

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw-Caledonië: Kolonisering in actie

Wat zou het anders zijn ? Een gebied bezetten en een ‘omvolking’ beginnen, dit is, het grondgebied bevolken met mensen uit je eigen land en zo de inheemse bevolking uitroeien…

Print Friendly, PDF & Email

Biden drijft tarievenoorlog op

Handelsoorlog met electorale motieven VS- president Joe Biden verhoogt drastisch de importtarieven op geselecteerde Chinese producten. Op batterijen verhogen ze tot 25 procent, op zonnepanelen verdubbelen ze tot 50…

Print Friendly, PDF & Email
Cata Katangaise.

You May Also Like

×