INTERNATIONALE POLITIEK

Aanval tegen ATTAC in De Morgen

Beste, onderstaande opinie van de hoofdredacteur van Vacature stond in De Morgen. Een regelrechte aanval op Attac, totaal naast de kwestie, vanuit een reactionaire visie. Hij lanceert niet alleen een brutale aanval op Attac maar probeert daarbij ook nog eens een wig te drijven tussen ons en de vakbeweging.

Volgens mij is deze kerel een lakei van het belgische bedrijfsleven, alleen maar geïnteresseerd in de instroom van geschoolde werknemers, maar de echte dutsen, zwakken, uitgeslotenen van de derde wereld moeten wel liefst thuis blijven. Hij slaagt er en passant ook nog even in om Seattle en de andersglobalistische beweging belachelijk te maken.

Ik zou graag hebben dat jullie allemaal hierop een stevig antwoord formuleren in de vorm van opinies en/of lezersbrieven die verzonden worden naar info@demorgen.be en erik.verreet@demorgen.be

Beste vrienden, kruip in jullie pen, want dit is echt te grof en mogen we niet zomaar laten voorbijgaan.

Hieronder volgt de tekst. Ik wens jullie veel leesgenot.
Omdat een andere wereld mogelijk is,
Attac Vlaanderen
Eric Goeman,
woordvoerder
[e-mail] vlaanderen@attac.be
[tel-fax] 09/3724491
[mobiel] 0476/990714
[site] www.attac.be

De spoken van Seattle dwalen door de Wetstraat.

Standpunt in bijlage Vacature/zaterdag 15 maart 2003/ door Erik Verreet, hoofdredacteur.

Attac, de anti-globalistische actiegroep, scoorde deze week door een vertrouwelijk EU-document te lekken via haar website. In het document stelt de Europese Commissie een verregaande liberalisering voor van een reeks diensten, waaronder ICT, financiële, professionele en post-diensten. Op basis van deze tekst wil de Commissie haar onderhandelingspositie bepalen tijdens de komende GATS-onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie.

Binnen de Belgische regering volgde er een rel over dit document. Enerzijds vededigde federaal minister Annemie Neyts, belast met Internationale Handel, grotendeels het liberaliseringspad van de EU. Van haar kant verzet minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx, er zich tegen.

Daarom heet het nu officieel dat de Belgische regering geen verdere vrijmaking wil van de haven – en postdiensten. Ook wil ze de mogelijkheid beperken dat niet-EU bedrijven medewerkers zouden detacheren om in Europa opdrachten te verrichten. Bijvoorbeeld, voor het opbouwen van een fabriek of het vervolmaken van een soft-warepakket.

Deze tweestrijd binnen de regering vinden we terug bij de sociale partners. De werkgevers willen hier meer vrijheid, hoewel ze over dit thema bijzonder weinig van zich laten horen. De vakbonden, daarentegen, hebben schrik dat de onderhandelingspositie van de Belgische werkenden wordt ondergraven.

Zopas kregen ze rond dit thema 5000 betogers op de been. Die tweespalt zullen we ook terugvinden in het advies dat de Nationale Arbeidsraad nog moet uitbrengen over dit thema. Het zal uiterst genuanceerd en daarom onbruikbaar zijn.

Nochtans vonden de sociale partners elkaar midden verleden jaar in een unaniem akkoord over de selectieve immigratie van geschoolde werknemers. De voorbije jaren behandelde onze administratie de aanvragen om buitenlandse specialisten voor enkele jaren aan te trekken, redelijk vlot.

Attac slaagt er voorlopig perfect in de vakbonden onder druk te houden met zijn anti-globalistische spookbeelden. De rellen van Seattle brachten die op de voorgrond.

Maar voorlopig weet niemand welk effect een liberaler personeelsverkeer zal hebben. Daarom mag het deze actiegroep niet lukken het zakelijk personenverkeer af te remmen. Europa en nog meer België hebben hersenen nodig om hun economie op punt te houden. Het verregaand protectionisme waar Attac voor staat, kan hier zelfs jobs kosten.

Reactie van Susan George

Dear Eric,

This piece is one of many examples that tries to put ATTAC in the same box as the extreme right. I am not surprised, they are always so predictable! [but also so wrong]. We could ask Vacature if they are at all worried about the social protection of the people who might come to Europe. The texts of the GATS are extremely [voluntarily?] vague on this question. Work in Europe, but only have the Social Security contributions of India–great news for whoever intends to employ them. All you need is an address in India which the GATS Mode 3 will be happy to provide. Any European company can call itself “Indian BlaBlaBla Incorporated” and send Indian technicians to Europe or elsewhere, this is the whole point of being “transnational”

Also I think it is legitimate to ask, as apparently the Belgian government has done, to its credit, about the position of foreign firms [assuming they are national, i.e. “really” Indian, or whatever else]. If they do not pay for social protection at home do they not benefit from a “comparative advantage” abroad which will ultimately weaken social protection in Europe [because the foreign firms will have *overall* lower costs by being able to exploit workers in their home countries with no interference]. I fail to see why it is labeled “protectionist” [or rather I see only too well] when one tries to defend the gains of workers in the West, people who fought for decades to be where they are, or where they think they are, now. It is not by destroying these gains that we will increase guarantees for those in the South – quite the contrary. In that logic, which is the logic of the neoliberals, there is always someone who will work for less, and in worse conditions, than you. But of course the neo-liberals will continue to accuse *us* of being “anti-third world” which clearly suits their needs to reduce wages and costs everywhere. In the agricultural area, it is the same thing as saying they will “feed the world”. Every time there is a lot of money to be made, you can be sure they will invoke the “poor” with much compassion.

In one word, rubbish!

We have to resist this solidarity-destroying and also idiotic logic.

All the best to you,
Susan

(Uitpers, nr. 42, 4de jg., mei 2003)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×