2023
STARTUP
5/11

Biden, here we come. De vlucht uit Europa

Er heerst paniek in Duitsland waar een vlucht van de industrie wordt gevreesd – vlucht die trouwens al begonnen is. Te dure energie en hoge premies in Noord-Amerika, werken als honing op vliegen. Wegtrekken uit Europa betekent meer winst. Biden, here we come. VS in oorlog Men durft het geen
2023
5/11

Al eeuwen heeft men ons iets voorgelogen …

Misschien zijn vijfhonderdvijftig bladzijden net iets te veel om er verplichte lectuur van te maken, en toch zou het dat moeten worden. Leg het boek naast de Vlaamse canon, om wat evenwicht te krijgen. Wie kan lezen zal dan meteen begrijpen dat onze Vlaamse identiteit een lachertje is en niet
2023
5/11

Bij de nieuwste bombardementen op Gaza: Naar een nieuwe Nakba?

Geen kwaad gesproken van Ramallah, die leuk bestuurde Palestijnse stad op de Westoever, een boogscheut ver van Jeruzalem, een weerzien na twaalf jaar. Ramallah is nog steeds zogenaamd de hoofdstad, de zetel van de Palestijnse Autoriteit, die zogenaamd de regering is van wat de Palestijnse staat zou of had moeten