Totalitarisme volgens Desmet

Totalitarisme volgens Desmet

Sierpiński-driehoeken en totalitarisme De cover van dit boek bestaat uit Sierpiński-driehoeken. Ik had er nog nooit van gehoord. Ook niet van de auteur ervan trouwens. Mattias Desmet is hoogleraar klinische
×