2022
STARTUP
9/5

Totalitarisme volgens Desmet

Sierpiński-driehoeken en totalitarisme De cover van dit boek bestaat uit Sierpiński-driehoeken. Ik had er nog nooit van gehoord. Ook niet van de auteur ervan trouwens. Mattias Desmet is hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Gent en praktiserend psychotherapeut met een speciale belangstelling voor statistiek en wiskunde. Uit dat laatste domein