2022
STARTUP
8/17

De ingewikkelde geschiedenis van Oekraïne

Dit boek maakt deel uit van de collectie ‘Présence Ukrainienne’, waarin historicus Lebedynsky e.a. Oekraïners de geschiedenis en cultuur van hun land meer bekend willen maken in West-Europa. De auteur (°Parijs, 1960) komt uit een Russischtalige familie die in 1921 via België naar Parijs emigreerde. Zijn boek bestaat uit vragen