2022
STARTUP
7/27

Keizers en pausen: macht en steeds meer macht

Waar is de tijd dat keizers, koningen, pausen en andere machthebbers op school werden voorgesteld als voorbeelden, helden en zelfs heiligen. Voor wie het nog nodig zou zijn trekt Cas van Houtert in zijn boek ‘Onder God en boven de mensen’ de ogen open. Zijn nauwgezet feitenrelaas toont aan dat
2022
7/27

Krijgt Duitsland nu de genadeklap?

Wie de overwinnaar ook zal zijn, het wordt steeds minder duidelijk wat het zal betekenen om de oorlog in Oekraïne te winnen. Hoe groter de verwoestingen, des te hardnekkiger het conflict lijkt. Met een stijgend dodental en escalerende sancties lijken de doelstellingen van de strijdende partijen steeds ondoorgrondelijker. Wat zou