2022
STARTUP
7/11

Voor een kernwapenvrije wereld

Vredespleidooi Dit boek verschijnt uitgerekend op een ogenblik dat de Belgische regering beslist heeft om het militaire budget op te trekken naar 2% van het bbp tegen 2035. (1) Je moet lef én uithoudingsvermogen hebben om in deze periode van vrijwel algemeen ondersteund wapengekletter en gescherm met het gebruik van