2022
STARTUP
6/18

Cryptomunten doen PSCHIITTT…

Snel rijk worden? Vergeet de Lotto, koop cryptomunten, bitcoins of ethereum of weet ik veel hoe ze allemaal heten. Je koopt, pardon, delft voor duizend euro en voor je’t goed beseft heb je er vijfduizend in de hand. Zo werd er de afgelopen jaren reclame gemaakt voor een munt die
2022
6/18

Oorlogsmisdaden? Persvrijheid?

Hij had het zelf niet kunnen bedenken, Julian Assange. Precies op het ogenblik dat al onze media bulken van de beschuldigingen aan het adres van Rusland voor oorlogsmisdaden en fake news c.q. propaganda, wordt een journalist die zo’n patroon heeft doorbroken, vervolgd en bedreigd met uitlevering aan de V.S.! Want
2022
6/18

Belegen borrelnootjes van Bracke

Tot spijt van wie ‘t benijdt: Siegfried Bracke leeft nog. Daar kon twijfel over rijzen, want op de achterflap van zijn recent verschenen boek staat: “Zijn hele leven lang was hij een bevoorrecht waarnemer”; en “was een gevreesd journalist”. Dat klinkt haast als een ‘in memoriam’. Edoch: voor het overige
2022
6/18

De catechismus van Corijn

Sinds enige tijd is Eric Corijn emeritus (professorenjargon voor ‘gepensioneerd’) en dus niet langer onderworpen aan die idiote publicatiedwang (publish or perish) die in de academische wereld al zo lang kwaliteit opoffert aan kwantiteit. Edoch: sinds dat emeritaat hem meer vrije tijd oplevert is Corijns publicatiedrift eerder nog toegenomen. Het