2022
STARTUP
6/5

Regisseer zelf je levenseinde

Twintig jaar geleden werden in de geschiedenis van de Belgische gezondheidszorg drie belangrijke stappen gezet. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde achtereenvolgens de euthanasiewet goed (16 mei 2002), de wet op de palliatieve zorg (14 juni 2002) en de wet betreffende de rechten van de patiënt (22 augustus 2002). Dokter Wim
2022
6/5

Met de megafoon uit de kast

Een uitdagende titel voor een uitdagend boek. Zeker dan in de sector van het sociaal werk die daarmee ook een fameuze knuppel werpt in het genoegzame hoenderhok van de Vlaamse politieke wereld, want, ja, dit boek gaat zeker over politiek, maar dan niet over ‘het primaat van de (partij)politiek’, maar