2022
STARTUP
4/11

Populisme in een vulkanisch landschap

De publieke optredens komen in deze – voorlopig althans – postcorona periode stilaan weer op gang. Dat was ook het geval in het Antwerpse Zuiderpershuis waar, na twee jaar van online versies, weer een Paul Verbraekenlezing live plaatsvond. Het was nummer 17 in een reeks die in 2006 begon en