2022
STARTUP
4/3

Denken over de post-covidstad

‘Tijdens de coronacrisis leek de Wetstraat wel in een groene buitenwijk te liggen. Sommige maatregelen waren zodanig op maat van de middenklasse geschreven dat ze totaal wereldvreemd klonken voor de stedeling. De boodschap dat je enkel bezoek mocht ontvangen in de tuin als er een doorgang was vanop straat, was