2020
STARTUP
8/24

Lesbos: de schande van Europa

Vluchtelingen: we zijn er aan gewoon geraakt. Af en toe schrikken we wel als een kinderlijkje op een of ander strand aanspoelt, maar voor vele Europeanen zijn die vluchtelingen geenszins welkom en worden ze als een gevaar voor onze ‘Europese manier van leven’ (een prioriteit van de Europese Commissie) beschouwd.
2020
8/24

Over tribaal identiteitsdenken

In zijn nieuwste boek The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity stelt Douglas Murray vragen bij het kruisvaartachtig streven om mensen op te delen in identitaire groepen en iedere culturele uiting te herleiden tot een klassenstrijd. In essentie is dit fenomeen, dat vooral na de dood van George Floyd