INTERNATIONALE POLITIEK

Lesbos: de schande van Europa

Vluchtelingen: we zijn er aan gewoon geraakt. Af en toe schrikken we wel als een kinderlijkje op een of ander strand aanspoelt, maar voor vele Europeanen zijn die vluchtelingen geenszins welkom en worden ze als een gevaar voor onze ‘Europese manier van leven’ (een prioriteit van de Europese Commissie) beschouwd.

×