‘Naar de gecoöpteerde hertekening van een in beslag genomen staat’. Dat is een niet alledaagse omschrijving