2020
STARTUP
4/14

Een nieuwe blik op de moderne geschiedenis

Onze moderne geschiedenis is doorspekt met misvattingen, en daar moet volgens Jacques R. Pauwels dringend iets aan gedaan worden. Met enkele nieuwe (soms controversiële) inzichten gaat hij in zijn boek twaalf mythes te lijf. Er schort nogal wat aan de geschiedenis die ons wordt aangeleerd. Dat is wat de Belgische