2019
STARTUP
6/6

Een eerste stap

Zelden kreeg een boek een meer gepaste titel dan dit: ‘Kapitalisme voor beginners’. Vivek Chibber, hoogleraar sociologie aan de New York University schreef een boekje bijeen met de belangrijkste principes die ieder rechtgeaard en dus marxistisch anti-kapitalist moet kennen om de wereld te begrijpen. Hij is daar wonderwel in geslaagd.