Op de dag dat de verkiezingen voor de Lok Sabah, de Indiase kamer van volksvertegenwoordigers, startte,