2019
STARTUP
2/5

Rwanda, waar journalisten opgejaagd wild zijn

In steeds meer landen worden journalisten tot staatsvijand nummer 1 uitgeroepen, met alle gevolgen van dien: broodroof, vervolging, gevangenis, verbanning en moord. In Rwanda is het niet anders. President Paul Kagame duldt alleen maar een onderdanige pers, die uitsluitend zijn lof zingt. Een onafhankelijke, laat staan kritische pers wordt deskundig
2019
2/5

"Minister De Croo, bestraf het geweld van de Israëlische bezetter tegen Palestijnse schoolkinderen"

Aan: dhr. Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Geachte Vice-eersteminister, Enkele maanden geleden (september 2018) mocht u in uw hoedanigheid van minister van Ontwikkelingssamenwerking kennisnemen van onze kritische commentaar bij uw beslissing de samenwerking met het Palestijnse