Op de zitting van de VN-Veiligheidsrgaad van 26 januari dook in de VS-delegatie een oude bekende