Europa blies, bij monde van Federica Mogherini, hoge vertegenwoordigster van de Europese Unie voor buitenlandse