Uit elk groot conflict komen steevast een serie merkwaardige figuren te voorschijn. Misschien geen grote helden