De toetreding van negen landen die ooit tot het ‘Sovjetblok’ – Oost-Europa zei men toen –