2018
STARTUP
4/17

Opgesloten tussen twee vaderlanden

  Gelukkig zijn er nog veelbelovende historici die wel in de politiek verzeilen – en daar zelfs enig gewicht in de schaal werpen – maar die toch niet hun zin voor historische kritiek en objectiviteit verliezen of overboord gooien. Gemakkelijk is dat allicht niet. De burgemeester van Antwerpen bijvoorbeeld slaagt
2018
4/17

Cuba zonder Castro

De woorden schrijven: het helpt niet om de realiteit beter te laten doordringen. Cuba zonder Castro! Het gebeurt nochtans echt op woensdag 18 april. Raúl Castro, broer van de in 2016 overleden Fidel, treedt dan af als president van Cuba. De 605 parlementsleden die op 11 maart zijn  verkozen zullen