De recente aanval in Brussel op enkele militairen roept vragen en bedenkingen op: over het ‘veiligheidsbeleid’,