2017
STARTUP
6/13

Conflictloods, een proactieve aanpak van conflicten

De meeste mensen trachten conflictsituaties te ontlopen en snel te vergeten. Ze voelen zich daarbij vaak wel tekortgedaan, maar verkiezen toch te zwijgen en contact te mijden. Zo lijkt het soms dat ruzies niet vaak voorkomen. In werkelijkheid is dit niet zo. Conflicten horen bij interacties tussen individuen. Dit is