“De wereld steunt op  nieuwe krachten, begeerte heeft ons aangeraakt”. Zo staat het in De Internationale