De strijd tegen klimaatopwarming als mogelijk slachtoffer van de stembus? Het gevaar is niet denkbeeldig, want