2016
STARTUP
10/3

Poolse reactie geeft volle gas

De Poolse PiS laat de teugels los. Met haar volstrekte meerderheid in het parlement ziet deze Poolse reactionaire partij geen enkele reden om haar programma niet ten volle uit te voeren. De al zeer restrictieve abortusregeling wordt helemaal  uitgehold, de geschiedenis wordt herschreven, justitie en onderwijs worden op nationalistische leest
2016
10/3

Dromen met de voetjes op de grond

Ergens in het begin van deze eeuw maakte toenmalig Agalev-boegbeeld Jos Geysels via een bevriend politoloog kennis met de Duitse militaire zegswijze “getrennt marschieren, vereint schlagen”. Zeg maar: langs gescheiden fronten oprukken, maar dan samen toeslaan. Geysels vond dat een uitstekende samenvatting van wat hij toen al politiek-strategisch dacht, en