Op 2 oktober wordt in Colombia een volksraadpleging gehouden over het vredesakkoord dat met de FARC-guerrilla