“In het licht van de weinig positieve vooruitzichten op middellange termijn is er meer en meer