2016
STARTUP
4/12

Antikapitalisme of antineoliberalisme?

Het kapitalisme is het dominerende economisch systeem op onze planeet, het enige. Het wordt vandaag gekenmerkt door ernstige crisissen, stagnatie en invraagstelling. Sommige landen verklaren zich wel socialist (Cuba, Venezuela en China), maar ook zij zijn op zoek naar buitenlandse investeringen, geven hun instemming voor het inrichten van vrijhandelszones en
2016
4/12

De economische geschiedenis van het neoliberale België

Wat is er toch met België aan de hand? Toegegeven, reeds in de negentiende eeuw was België een paradijs voor kapitalisten. Maar kort voor de Tweede Wereldoorlog en zeker nadien werden die kapitalisten verplicht de arbeidsvoorwaarden voor de loontrekkenden te verbeteren en onder druk van de arbeidersbeweging in te stemmen