Zoals we van hem gewoon zijn, strooit Raf Custers ook in zijn recente boek “Grondstoffenjagers” kwistig