2016
STARTUP
1/22

Precaire arbeid, een mondiale gesel

Het Internationaal Muntfonds (IMF) heeft een oplossing voor de Eurowaartse vluchtelingenstroom vanuit Afrika en Azië: het geeft de ondernemers de raad van die buitenkans te profiteren, dat zijn gedroomde goedkope arbeidskrachten. Die goede raad komt er op een dag dat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)  haar jaarrapport uitbrengt waarin ze het
2016
1/22

Waar blijven de kerken, de filantropie of de loge?

Walter Lotens is een atheïstische auteur die moraalfilosofie studeerde aan de RUG en het jaren geleden niet langer kon aanzien dat geëngageerde mensen van zijn slag zich ongelegen laten aan mensen met een andere levensbeschouwing die niet minder – of mogelijk nog meer – geëngageerd zijn. Met als gevolg dat