INTERNATIONALE POLITIEK

Le boche paiera!

“Vae victis” zou de burgemeester van Antwerpen zeggen in zijn geliefkoosd idioom. Wee de overwonnenen !

Read More

Het Congres van Wenen, tweehonderd jaar later

Louter toeval natuurlijk, die tweehonderd jaar. Het ene congres lijkt hoegenaamd niet op het andere. Het Congres van Wenen dat op 9 juni 1815 plechtig werd afgesloten, was het gevolg van een reeks veroverings- en heroveringsoorlogen in continentaal Europa. Anno 2015 gaat het om een burgeroorlog in één staat in het Nabije Oosten. In 1815 moesten in Europa tal van territoriale en dynastieke bekommernissen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. In 2015 wordt een uitweg gezocht uit een kluwen van interne conflicten waardoor heel de Levantijnse regio dreigt te worden gedestabiliseerd. Het verschil is duidelijk. Maar er zijn ook  interessante parallellen.

×