De Socialistische Partij.Anders (SP.A) heeft nu wel een nieuwe voorzitter, John Crombez, maar een nieuw beleid zal de partij geenszins voeren. Daarvoor is ze al te lang vastgeroest in het kapitalistische regime en verdedigt ze de belangen van de burgerij, de kapitaalbezitters, zogezegd in naam van het algemeen belang. Daarmee volgt de SP.A zoals alle Europese sociaal-democratische partijen nog altijd de politieke richting die voor de Tweede Wereldoorlog werd gekozen door een verre voorganger van John Crombez, Hendrik de Man, destijds voorzitter van de toenmalige Belgische Werkliedenpartij (BWP), die na de Tweede Wereldoorlog werd omgedoopt tot Belgische Socialistische Partij (BSP).Die werd nadien opgesplitst in de franstalige Parti Socialiste (PS) en de nederlandstalige Socialistische Partij (SP), nu Socialistische Partij.Anders (SP.A).