Europese sociaaldemocratie in gevarenzone

De Griekse socialistische Pasok is zo goed als van de kaart geveegd. De Spaanse PSOE kijkt aan tegen onheilspellende peilingen voor de komende verkiezingen. Bij de Franse PS schelden de parlementsleden elkaar in volle parlementszitting uit, in paniek als ze zijn voor de komende kantonnale verkiezingen. De basis van de sp.a begrijpt niet dat haar partij geen sterke oppositie kan voeren. En het is elders in Europa niet veel beter gesteld met de sociaaldemocratische partijen. Is het 5 vóór 12? Hebben ze het niet aan zichzelf te danken?

Hebben we echt een leger nodig?

Defensieminister Vandeput is een offensief gestart om defensie te redden van de besparingen. Meer nog, om te zorgen dat er extra budgettaire ruimte komt om de ambities, die tenslotte in het regeerakkoord zijn opgenomen, effectief waar te maken. Maar al dat tromgeroffel blijft steken in een zeer klassieke (militaristische) opvatting over veiligheid, terwijl veiligheid te waardevol is om het aan militairen over te laten.